ข้ามการนำทางหลัก
ชมการประชุมใหญ่สามัญภาคการประชุมใหญ่สตรีถ่ายทอดสดเวลา 18:00 น. MDT (เวลามาตรฐานเขตภูเขา)
NaNวันNaNชั่วโมงNaNนาทีNaNวินาที
คลังค้นคว้า
0%