Anyị na arịọ Ya-ewutala

Ibe-akwụkwọ ebe ị chọrọ anọghi na asụsụ gị, kama onwere nkwado na asụsụ ndị a nile: