Leka bonana ya yambo

Lokasa osengi ezali sikoyo katina lokota na yo te Lingála.

Lokasa osengi ezali na nkota oyo elandi:
Nkasa ya Mayebisi ya Mboka
Nkasa ya mboka moko te ezali mpo na lokota oyo oponi
Mikanda Mosusu
Tala malamu mikanda oyo ezali na lokota eponami: