Etal wōt jen main navigation eo

Peij eo kwoj pukōte ej jab pād kajin Majōl.

Peij eo kwoj pukōte epād ilo kajin kein rej ellaajrak:
Peij N̄an Meļeļe Ko an Laļ Eo
Ejjeļo̧k peij an juon laļ ej waļo̧k n̄an kajin eo kwoj kālet e.