Handingana ny zavatra izay jerena amin’izao fotoana izao

Tsy misy amin’ny fiteny Malagasy ny pejy izay karohinao

Ny pejy izay karohinao dia misy amin’ireto fiteny manaraka ireto:
Pejin’ny Firenana ho an’ny Fifaneraserana
Tsy misy pejy voatokana ho an’io firenena io ny fiteny nosafidianao