Tine Urombo

Peji yawakumbira haiwanikwi mururimi rwako, asi inotsigirwa mundimi dzinotevera: