Haapae i te ratereraa rahi

’Aita te ’api tā ’oe i tītau i ineine nō te reo tahiti.

E roa’a te ’api tā ’oe i tītau nā roto i te mau reo i muri nei :
’Api fa’aarara’a o te fenua
’Aita e ’api e vai ra nō tō ’outou fenua ’e te reo tā ’oe i mā’iti
Te tahi atu mau māteria
’A hi’o i te mau māteria i muri nei e vai ra nō te reo tā ’oe i mā’iti :