Siyaxolisa

Ikhasi olifunayo alitholakali olimini lwakho, kepha lisekelwe ngezilimi ezilandelayo: