Titulli Autori Dëgjo Shkarko

Prill 2007

 
Ide për mbrëmjen familjare të shtëpisë 

Mesazhi i Presidencisë Së Parë

Pasurimi i Martesës Tuaj
 

Poster

Shpëtimtari i të Gjithëve
 
Ai Do T’ju Jap Çlodhje 

Klasiket e Ungjillit

Sakramenti— dhe Sakrifica
 

Mësime nga Dhjata e Re

Gëzimi i Pendimit
 
Skautisti Rekordmen i Qytetit Kejp 
Pyetje e Përgjigje 

Mesazhi i Mësimit të Vizitave

Bëhuni një Mjet në Duart e Perëndisë duke u Kujdesur për të Varfërit dhe Nevojtarët
 
Tre Mesazhe për të Rinjtë e Rritur 
Liria për të Kërcyer 
Shembulli i Një Personi 

Rregull mbi Rregull

E Dhjeta dhe Ofertat e Tjera
 
Pragjet e Qiellit 

Zërat e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme

Poezia
 

Zërat e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme

Edhe Biri Im Jeton Gjithashtu
 

Zërat e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme

Përse po Më Tregonte Shpirti?
 

Zërat e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme

Telefonata e Pashpjegueshme
 
Koment 
Miku 

Ejani Dëgjoni Zërin e Profetit

Gëzimi Vjen në Mëngjes
 

Koha e Ndarjes

Ai Jeton!
 

Nga Jeta e Presidentit Spenser W. Kimball

T’i Biesh Pianos
 
Të Mësosh Ligjin e Zotit 

Të Zësh Miq

Ç’kemi! Unë jam Klara Kristensen. Jetoj në Kiuatin, Ontario, Kanada
 

Këngë

Një Engjëll Shkoi tek Jozef Smithi
 

Miku Mikut

Ndikimi i një Nëne
 
Faqja për t’u Ngjyrosur 

Lajme të Kishës

Presidencia e Parë Përqendrohet tek Krishti në Takimin Shpirtëror
 

Lajme të Kishës

Kori i Tabernakullit Nderohet me Titullin “Nënë Tereza”
 

Lajme të Kishës

Filmi The Testaments of One Fold and One Shepherd (Dëshmitë e Një Tufe dhe Një Bariu të Vetëm) të disponueshme në disk DVD
 

Lajme të Kishës

Muzeumi Shpall Konkursin e Tetë Ndërkombëtar të Artit
 

Lajme të Kishës

Biblioteka e Historisë Familjare Feston Tradita nga mbarë Bota
 

Lajme të Kishës

Ide të Tjera për Kohën e Ndarjes, Prill 2007