Titulli Autori Dëgjo Shkarko

Maj 2008

 
Përmbledhje e Konferencës për Konferencën Vjetore të Përgjithshme të 178-të 
Votimi Mbështetës i Drejtuesve të Kishës 
Shpëtimi dhe Ekzaltimi 
Përvojat e Veçanta 
Tradita të Drejta 
Rivendosja e Besimit tek Familja 
Shqetësim për Individin 
Kisha e Vërtetë dhe e Gjallë 
Raporti i Departamentit të Kontrollit Financiar të Kishës, 2007 
Raporti Statistikor, 2007 
Dëshmia 
Marrja e një dëshmie për Perëndinë Atin; Birin e Tij, Jezu Krishtin; dhe Frymën e Shenjtë 
Duke Hapur Zemrat Tona 
Shërbimi, një Cilësi Hyjnore 
Tre Priftërinj të Lartë Kryesues 
Të Shërojmë Pasojat Shkatërruese të Abuzimit 
Ungjilli i Jezu Krishtit 
Vërini Veshin Fjalëve të Profetëve 
Po Kush Është i Afërmi Im? 
A e Dini Cilët Jeni? 
Një Dhjak 12-Vjeçar 
Një Çështje Pak Gradësh 
Besimi dhe Betimi e Besëlidhja e Priftërisë 
Shembuj Drejtësie 
Besimi i Atit Tonë 
I Lindur Përsëri 
Investimi më i Mirë 
Shpirti Im Kënaqet pa Masë në Gjërat e Zotit 
Të Dymbëdhjetët 
Shohim Pas dhe Ecim Përpara 
“Fjalët e Mia … Kurrë s’Pushojnë” 
Kërkoni me Besim 
Ne Nuk do të Dorëzohemi, Ne Nuk Mund të Dorëzohemi 
Fuqia e Dritës dhe e së Vërtetës 
Dikush nga mesi i Turmës 
E Sotmja 
Një Libër me Premtim 
Bija të Perëndisë 
Të Bekuar me Bollëk 
Qëndroni si Dëshmitare 
Në të Gjitha Kohërat, në të Gjitha Gjërat dhe në të Gjitha Vendet 
Paraqitje me Material Filmik 
Spiranca Dëshmie 
Të Ecim në Dritë 
TREGUESI I NGJARJEVE TË PËRSHKRUARA NË KONFERENCË 
Mësime për Kohën Tonë 
Mësimdhënia, s’Ka Thirrje më të Madhe 
Presidencitë e Përgjithshme të Organizatave Ndihmëse 

Lajme të Kishës

Miliona Anëtarë Mbështesin Udhëheqësit e Rinj të Kishës në Asamble Solemne
 

Lajme të Kishës

Plaku D. Tod Kristoferson
 

Lajme të Kishës

Plaku L. Uitni Klejton
 

Lajme të Kishës

Plaku Markos A. Aidukaitis
 

Lajme të Kishës

Plaku Zherald Kosé
 

Lajme të Kishës

Plaku Lorenc E. Korbrixh
 

Lajme të Kishës

Plaku Eduardo Gavarret
 

Lajme të Kishës

Plaku Karlos A. Godoi
 

Lajme të Kishës

Plaku Xhejms J. Hamula
 

Lajme të Kishës

Plaku Alen F. Paker
 

Lajme të Kishës

Plaku Kevin W. Pirson
 

Lajme të Kishës

Plaku Rafael E. Pino
 

Lajme të Kishës

Plaku Geri E. Stivenson
 

Lajme të Kishës

Plaku Hozé A. Teikseira
 

Lajme të Kishës

Plaku F. Majkëll Uatson
 

Lajme të Kishës

Plaku Horge F. Zebalos
 

Lajme të Kishës

Plaku Ted R. Kelister
 

Lajme të Kishës

Plaku Kent D. Uatson
 

Lajme të Kishës

Elen S. Dalton
 

Lajme të Kishës

Meri N. Kuk
 

Lajme të Kishës

En M. Dib
 
Përshtypje nga Konferenca