Titulli Autori Dëgjo Shkarko

April 2009

 

Mesazhi i Presidencisë së Parë

Mësimdhënia e Doktrinës së Vërtetë
Henry B. Eyring 
Ai Është Ngritur 
Çfarë Domethënie ka Shlyerja për Ju? Cecil O. Samuelson Jr. 
Zëri i Bariut të MirëSherry Cartwright Zipperian 

Poster

Poster: Mëso rreth Meje
 

Pyetje dhe Përgjigje

Pyetje dhe Përgjigje
 

Rresht pas Rreshti

Jakobi 1:5–6
 

Mesazhi i Mësimit të Vizitave

Kërkoni me Zell në Shkrimet e Shenjta
 
Mësimi dhe Shenjtorët e Ditëve të MëvonshmeDallin H. Oaks and Kristen M. Oaks 
Të Ecësh Një Milje Më Tepër [Të Bësh më Tepër se të Kërkohet] Paul VanDenBerghe 
Pa Ndenjur Vonë Natën për të PunuarCinthya Verónica Salazar Márquez 
Ndezja e Dritës së ShpresësMichael R. Morris 

A e Dinit?

A e Dinit?
 
Nga Shpëtuesi Bondi [program tv popullor në Australi për rojet e shpëtimit të jetës në plazhe] te Shpëtuesi Baguio [puna misionare në Baguio] 
Kisha në Hungari 

Zëra të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme

Zëra të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme
 
Kënga dhe Rrëfimi i TregimeveStephen T. Case 
Dhurata e Shkrim-këndimitLynnette McConkie 
A Duhet të Heq Dorë nga Shkolla për një Mision? Onyebuchi Okoro 
Të Lutem, Shpëtoje Babanë TimBernadette Garcia Sto. Domingo 

Përdorimi i Këtij Botimi

Përdorimi i Këtij Botimi
 
Ide për Mbrëmjen Familjare në Shtëpi 
Mësojmë nga Profeti JozefSue Barrett 
Miku 

Ejani Dëgjoni Zërin e Profetit

Kthimi me Siguri tek Ati Qiellor
Dieter F. Uchtdorf 

Koha për të Ndarë

Jezu Krishti Është Shpëtimtari Im
Cheryl Esplin 

Miku Mikut

Premtimet e një Profeti
Octaviano Tenorio 
Pyetje dhe Përgjigje mbi Organizimin e Kishës 

Nga Jeta e Profetit Jozef Smith

Paqësimi me Armiqtë e Tij
 
I Etur për të MësuarLena M. Harper 

Muzika

Dua të Pagëzohem
Gary Croxall and Kathleen Holyoak 

Faqe për Ngjyrosje

Faqe për Ngjyrosje