Rad på rad

Andra Timoteusbrevet 3:16–17

Skriv ut Dela

  Aposteln Paulus lärde oss hur skrifterna välsignar vårt liv.

  Andra Timoteusbrevet 3:16–17

  16 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet,

  17 för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.

  Hela Skriften

  Äldste Robert D. Hales

  ”När vi vill tala till Gud så ber vi. Och när vi vill att han ska tala till oss, rannsakar vi skrifterna, för hans ord uttalas genom hans profeter. Då undervisar han oss när vi lyssnar till den Helige Andes maningar.

  Om du inte har hört honom tala till dig på sistone, återvänd då med nya ögon och nya öron till skrifterna. De är vår andliga livlina.”

  Äldste Robert D. Hales i de tolv apostlarnas kvorum, ”De heliga skrifterna: Guds kraft till vår frälsning”, Liahona, nov. 2006, s. 26–27.

  Undervisning

  President Boyd K. Packer

  ”Sann lärdom, som blir förstådd, förändrar attityder och beteende. Att studera evangeliets lärdomar förbättrar beteendet snabbare än studier av själva beteendet.”

  President Boyd K. Packer, president för de tolv apostlarnas kvorum, ”Frukten icke”, Liahona, maj 2004, s. 79.

  Bestraffning

  Bestraffning — reprimand, tuktan, åthutning eller tillrättavisning, vanligtvis på ett vänligt sätt.

  Upprättelse

  Det ursprungliga grekiska ordet som används i Bibeln betyder bokstavligt talat ”rätta till igen”. Alltså hjälper skrifterna till att hålla ordning på dig och hjälper dig att följa den smala och raka stigen (se 2 Nephi 9:41).

  Rustad

  Rustad — beredd, välförsedd.

  God gärning

  Vilka goda gärningar hjälper skrifterna dig att göra? Här är några av de mer uppenbara. Kan du komma på fler? Skriv om dem i din dagbok.

  • Verka som heltidsmissionär

  • Tjäna i ett ämbete i kyrkan (till exempel i kvorum- eller klasspresidentskap)

  • Undervisa om evangeliet

  • Bära vittnesbörd

  • Sprida evangeliet

  • Besvara vänners frågor om kyrkan

  Redaktionens anmärkning: Den här sidan är inte avsedd att vara en omfattande förklaring av en utvald vers i skrifterna, bara en inledning till egna studier.