Titulli Autori Dëgjo Shkarko

Prill 2012

 
download

Mesazhi i Presidencës së Parë

“Ai Është Ngritur” – Dëshmia e një Profeti
Thomas S. Monson 
Unë do ta Shoh Atë PërsëriMorgan Webecke 
Ai Jeton! 

Mesazhi i Vizitave Mësimore

Duajini, Mbrojini dhe Forcojini
 

Bllok Shënimesh për Konferencën e Prillit

Bllok Shënimesh për Konferencën e Prillit
 
Të Mësojmë më Shumë nga Konferenca e PërgjithshmeMichael Barber and David Marsh 

Ne Flasim për Krishtin

Hiri i Mahnitshëm
Kristen Nicole Cardon 
Shlyerja dhe Udhëtimi i VdekshmërisëDavid A. Bednar 
Bekimet e SeminaritBrittany Beattie 
Një Thirrje për një të Kthyer në BesimHelena Hannonen 
Këshillat e Lagjeve në PunëLaRene Gaunt 

Shtëpitë Tona, Familjet Tona

Gjetja e Kohës për të Folur e për të Dëgjuar
Rosemary M. Wixom 

Zëra të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme

Zëra të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme
 
Boronicat dhe Libri i MormonitSuellen S. Weiler 
Unë Ndjeva se Duhet të VijaAldo Fabio Moracca 
Unë do të Vdes!Ramona Ross 
Ndoshta Ne Duhet të LutemiScott Edgar 

Të Rinj të Moshave Madhore

Të Gjithë e Njohin Bllekun
Adam C. Olson 

Pyetje & Përgjigje

Pyetje e Përgjigje
 

Rinia

Përse Duhet ta Ndjekim Seminarin?
 

Rinia

Seminari në Xhunglat e Ekuadorit
Joshua J. Perkey 

Rinia

Çfarë Vjen pas Seminarit?
David A. Edwards 

Rresht pas Rreshti

2 Timoteut 3:16–17
 

Rinia

Mos u Rrëzoni
Adam C. Olson 

Afishe

Afishe: Studiojini Shkrimet e Shenjta
 

Fëmijët

Koha për të Biseduar
Hilary Watkins Lemon 
Të Bisedojmë së Bashku 

Fëmijët

Ai Këputi Lidhjet e Vdekjes
Patrick Kearon 

Sjellim Filloren në Shtëpi

Jezu Krishti Më Mëson të Zgjedh të Drejtën
 

Fëmijët

Përpiqem t’Jem si Jezusi
Janice Kapp Perry 

Fëmijët

Motra në Emër dhe Besim
Heather Wrigley 

Dëshmitar i Veçantë

Çfarë mund të bëj që të ndjek planin që Ati Qiellor ka për mua?
Richard G. Scott 

Fëmijët

Standardet e Mia Ungjillore
 

Për Fëmijët e Vegjël

Të Kuptojmë Gëzimin e Pashkës
 

Për Fëmijët e Vegjël

Gjurmët e Këmbëve të Pashkës
 

Lajme të Kishës

Trajnimi i Udhëheqjes Mbarëbotërore Nënvizon Rrugën Drejt Rritjes së Vërtetë
Heather Whittle Wrigley 

Lajme të Kishës

Kërkesa për Artikuj
 

Lajme të Kishës

BibleVideos.LDS.org Është Dhuratë për Botën
 

Flasin Sot

Flasin Sot
 

Lajme të Tempullit

Lajme të Tempullit
 

Rreth Kishës

Rreth Kishës
 

Koment

Koment
 

Ide për Mbrëmje Familjare në Shtëpi

Ide për Mbrëmje Familjare në Shtëpi
 

Kur Prapë të Takohemi

Shpresë te Shlyerja
Richard C. Edgley 

Figura të Shkrimeve të Shenjta nga Libri i Mormonit

Figura të Shkrimeve të Shenjta nga Libri i Mormonit