Maliliit at mga Karaniwang Bagay

I-print Ibahagi

    “Sa pamamagitan ng maliliit at mga karaniwang bagay ay naisasakatuparan ang mga dakilang bagay” (Alma 37:6).

    Kaliwa: larawan ng Whitney Store na kuha ni Welden C. Andersen; inset na larawang kuha ni Lowell D. Harris; kanan: Larawan ni Dan Jones sa kagandahang-loob ng Church History Library; North End Landing, Nauvoo, ni Greg Sievers; Si Dan Jones Habang Tumutulong sa mga Dayong Welsh, ni Paul Mann