Titulli Autori Dëgjo Shkarko

Janar 2013

 

Mesazhi i Presidencës së Parë, Janar 2013

Zëri i Zotit
Nga Presidenti Henri B. Ajring,

Mesazhi i Vizitave Mësimore, Janar 2013

Puna Misionare