Titulli Autori Dëgjo Shkarko

Shkurt 2013

 
Këshilla për Misionarin Ngurrues Nga Presidenti Diter F. Uhtdorf,
Të Kthyer në Besim te Zoti