Ilustraţie de Jared Beckstrand

Isus merge pe apă

„Când L-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au spăimântat, şi au zis: «Este o nălucă!» şi de frică au ţipat.

Isus le-a zis îndată: «Îndrăzniţi, eu sunt; nu vă temeţi»” (Matei 14:26-27).