Cereri de fotografii ale tinerilor

Anul acesta, tema comună este „Staţi în locuri sfinte şi nu vă clintiţi” (D&L 87:8). Dragi tineri băieţi şi tinere fete, revista Liahona caută fotografii cu voi stând în locuri sfinte. Fotografiile trebuie să vă înfăţişeze petrecând timpul cu familia, slujind, făcând muncă misionară, creând obiecte de artă, studiind Evanghelia, explorând natura şi altele! Cum să înaintaţi fotografiile voastre:

  • rugaţi pe cineva să vă facă o fotografie stând într-un loc sfânt;

  • transmiteţi fotografia cu o rezoluţie înaltă prin e-mail la liahona@ldschurch.org;

  • adăugaţi un mesaj arătând de ce acesta este un loc sfânt pentru voi;

  • în e-mail-ul vostru includeţi numele vostru întreg, data naşterii, numele episcopiei şi al ţăruşului (sau ramura şi districtul) şi o adresă de e-mail a părinţilor voştri.

Fotografiile tinerilor din lumea întreagă vor fi publicate într-un număr viitor al revistei.

Un apostol vizitează Maroc

În decembrie 2012, după crearea ţăruşului cu numărul 3000 în Sierra Leone, în vestul Africii, vârstnicul Jeffrey R. Holland, din Cvorumul celor Doisprezece Apostoli, a făcut o vizită specială unei mici şi îndepărtate ramuri a Bisericii din Rabat, Maroc.

Într-o adunare specială de devoţiune, dintr-o duminică seară, vârstnicul Holland a împărtăşit dragostea pe care conducătorii Bisericii o au pentru fiecare membru al Bisericii din toată lumea, indiferent care ar fi numărul membrilor din acel loc şi oricât de departe ar fi acest loc.

„Nu sunteţi uitaţi şi dumneavoastră faceţi parte dintr-o minunată lucrare când Domnul stabileşte şi grăbeşte adunarea lui Israel în această mare dispensaţie din urmă”, a spus dânsul.

Dedicarea templului Tegucigalpa, Honduras

Duminică, 17 martie 2013, după o celebrare culturală şi desfăşurarea casei deschise timp de trei săptămâni, templul Tegucigalpa, Hondura, a fost dedicat în trei sesiuni, care au fost transmise tuturor unităţilor Bisericii din Honduras şi Nicaragua.

Membrii din Honduras, care în mod obişnuit călătoreau câteva ore la templul din oraşul Guatemala, Guatemala, s-au bucurat să vadă primul templu dedicat din ţară. Templul a fost anunţat prima dată de Prima Preşedinţie la 9 iunie 2006, iar lucrările au început pe amplasamentul actual la 12 septembrie 2009.

Preşedintele Monson vizitează Germania

La sfârşitul anului 2012, preşedintele Thomas S. Monson a călătorit în Germania pentru a se întâlni cu membrii Bisericii în Hamburg, Berlin, München şi Frankfurt, Germania, şi pentru a-i îndemna să-L urmeze pe Isus Hristos.

„El ne-a învăţat iertarea, iertând”, a spus dânsul membrilor din Frankfurt. „El ne-a învăţat compasiunea, fiind milostiv. El ne-a învăţat devotamentul, jertfindu-se El Însuşi.”

Tineri din lumea întreagă arată cum stau în locuri sfinte.