Instruirea conducătorilor din întreaga lume – o nouă abordare

Tipăreşte Distribuie

  În lunile următoare, membrii Bisericii din întreaga lume vor participa la o abordare nouă şi inspirată a instruirii conducătorilor din întreaga lume.

  Spre deosebire de adunările de instruire precedente, instruirea conducătorilor din întreaga lume nu va fi transmisă în direct ca un eveniment separat pentru conducătorii de episcopie şi ţăruş. Ea este împărţită în nouă fragmente scurte – pe un DVD şi pe LDS.org – şi îi încurajează la discuţii pe toţi conducătorii, pe toţi membrii şi familiile lor de-a lungul acestui an, precum şi în viitor.

  Instruirea se concentrează pe: „Întărirea familiei şi a Bisericii prin intermediul preoţiei”. În cadrul instruirii, membrii Primei Preşedinţii şi ai Cvorumului celor Doisprezece Apostoli, alături de alte autorităţi generale, dau instrucţiuni inspirate cu privire la modul în care:

  • familiile pot găsi tărie şi pace prin puterea preoţiei;

  • fiecare familie poate fi ajutată să beneficieze de binecuvântările preoţiei;

  • cei care deţin cheile preoţiei întăresc căminele şi familiile;

  • să slujim la fel cum a slujit Hristos;

  • copiii trebuie crescuţi în lumină şi adevăr.

  Toate unităţile Bisericii vor primi exemplare ale DVD-ului, iar consiliile de episcopie şi de ţăruş sunt rugate să le vizioneze în întregime. Apoi, ele trebuie să se sfătuiască împreună cu privire la modul în care să-i ajute pe membrii episcopiei sau ai ţăruşului să beneficieze de aceste instrucţiuni.

  În cadrul adunărilor şi al orelor de clasă, membrii pot viziona şi discuta segmente separate de pe DVD. Familiile şi persoanele pot viziona segmentele, împreună cu materiale suplimentare pentru a-şi îmbunătăţi studiul, la wwlt.lds.org.

  De fiecare dată, partea cea mai importantă a instruirii va avea loc după ce un segment s-a terminat şi începe discuţia. Atunci când membrii şi familiile meditează, împărtăşesc şi depun mărturie despre ceea ce au auzit şi au simţit, Duhul Sfânt îi va inspira şi-i va învăţa cum să aplice învăţăturile în funcţie de propriile lor circumstanţe. Prin intermediul acestor experienţe, această instruire a conducătorilor din întreaga lume va întări familiile şi Biserica din toată lumea.

  Vârstnicul L. Tom Perry, vârstnicul Donald L. Hallstrom şi episcopul Dean M. Davies conduc o discuţie la masa rotundă despre importanţa folosirii cheilor preoţiei.

  Stând în faţa casei Mary Fielding Smith din This Is the Place Heritage Park (Parcul moştenirii – „Acesta este locul”), vârstnicul M. Russell Ballard, Linda K. Burton, vârstnicul Ronald A. Rasband, Elaine S. Dalton, Rosemary M. Wixom şi episcopul Gary E. Stevenson discută despre binecuvântările care decurg atunci când există preoţia în fiecare cămin.