Pealkiri Autor Kuula Laadi alla

Aprill 2013

 
download

Esimese Presidentkonna sõnum

Ta on üles tõusnud
President Henry B. Eyring

Külastusõpetuse sõnum

Templilepingud

Kevadise üldkonverentsi märkmik

Õpime koos üldkonverentsi kõnedest
Greg Batty

Õpetus Sulle, noor

Heade sõprade tähtsus

Millesse me usume?

Püha Vaim trööstib, inspireerib ja tunnistab
Elu ja surm: teerajajate nägemus ülestõusmisest
Jeesuse Kristuse missioon ja teenimistöö Vanem Russell M. Nelson
Ülestõusmisnädal
Aitame lastel valmistuda ristimiseks Jessica Larsen ja Marissa Widdison
Templi lummuses Vanem Jairo Mazzagardi

Viimse aja pühade hääled

Viimse aja pühade hääled
Valige parim Matthew D. Flitton

Küsimused ja vastused

Küsimused ja vastused
Kuidas teenida preesterluse kutsetes President Thomas S. Monson

Meie oma

Meie oma
Miks on meil vaja Mormoni Raamatut?
Kasv viljakas mullas: ustavad noored Ugandas Cindy Smith

Sulle, noor

Kes on tõeline sõber?
Elaine S. Dalton

Kuidas ma tean?

Minu kutse saada päästetud
Emerson José da Silva
Kümme viisi, kuidas teada, et oled usule pöördunud Tyler Orton

Poster

Plakat: Raske töö tasub end ära:
Vanaema Deny väike misjonär Emília Maria Guimarães Correa

Eriline tunnistaja

Miks on Kirikul nii pikk nimi?
Vanem M. Russell Ballard
Templite valmimise tähistamine! Darcie Jensen
Tempel. Küsimused ja vastused
Igavene pere Sõnad: Ruth Muir Gardner

Algühing kodus

Jeesus Kristus taastas oma Kiriku viimsetel aegadel.

Teerajal

Kus organiseeriti Kirik?
Jan Pinborough

Väiksematele lastele

Väiksematele lastele
Ülemaailmne juhtide koolitus – uus lähenemine
Rohkem misjonäre tööle: kuidas juurutada misjonitöö vaimu kodus ja Kirikus? Heather Whittle Wrigley
Noored teenistusmisjonärid leiavad rõõmu teenimisest Carolyn Carter
Noorte Naiste ja Abiühingu üldjuhid ringreisil Aasia piirkonnas Brenda Frandsen, Aasia piirkonna meediaspetsialist
Ümber Kiriku

Kommentaarid

Kommentaarid

Peatse kohtumiseni!

Allikast joomine
Aaron L. West

Prohveti portree

Prohveti portree
Jessica Larsen