Pealkiri Autor Kuula Laadi alla

Aprill 2013

 
download

Esimese Presidentkonna sõnum

Ta on üles tõusnud
Henry B. Eyring

Külastusõpetuse sõnum

Templilepingud
Õpime koos üldkonverentsi kõnedest Greg Batty

Õpetus Sulle, noor

Heade sõprade tähtsus

Millesse me usume?

Püha Vaim trööstib, inspireerib ja tunnistab
Elu ja surm: teerajajate nägemus ülestõusmisest
Jeesuse Kristuse missioon ja teenimistöö Russell M. Nelson
Ülestõusmisnädal
Aitame lastel valmistuda ristimiseks Jessica Larsen and Marissa Widdison
Templi lummuses Jairo Mazzagardi

Viimse aja pühade hääled

Viimse aja pühade hääled
Valige parim Matthew D. Flitton
Küsimused ja vastused
Kuidas teenida preesterluse kutsetes Thomas S. Monson
Meie oma
Miks on meil vaja Mormoni Raamatut?
Kasv viljakas mullas: ustavad noored Ugandas Cindy Smith
Kes on tõeline sõber? Elaine S. Dalton
Minu kutse saada päästetud Emerson José da Silva
Kümme viisi, kuidas teada, et oled usule pöördunud Tyler Orton
Plakat: Raske töö tasub end ära:
Vanaema Deny väike misjonär Emília Maria Guimarães Correa
Miks on Kirikul nii pikk nimi? M. Russell Ballard
Templite valmimise tähistamine! Darcie Jensen
Tempel. Küsimused ja vastused
Igavene pere Ruth Muir Gardner and Vanja Y. Watkins
Jeesus Kristus taastas oma Kiriku viimsetel aegadel.
Kus organiseeriti Kirik? Jan Pinborough
Väiksematele lastele
Ülemaailmne juhtide koolitus – uus lähenemine
Rohkem misjonäre tööle: kuidas juurutada misjonitöö vaimu kodus ja Kirikus? Heather Whittle Wrigley
Noored teenistusmisjonärid leiavad rõõmu teenimisest Carolyn Carter
Noorte Naiste ja Abiühingu üldjuhid ringreisil Aasia piirkonnas Brenda Frandsen, David O. Heaps, Paul Stevens, and Linda Rae Pond Smith
Ümber Kiriku
Kommentaarid

Peatse kohtumiseni!

Allikast joomine
Aaron L. West
Prohveti portree Jessica Larsen