Titlu Autor Ascultă Descarcă

Aprilie 2013

 
download

Mesajul Primei Preşedinţii

El a-nviat
Henry B. Eyring

Mesajul învăţătoarelor vizitatoare

Legămintele din templu
Să studiem împreună cuvântările de la Conferinţă Greg Batty

Să predăm Pentru întărirea tineretului

Importanţa prietenilor buni

Ceea ce credem

Duhul Sfânt ne alină, ne inspiră şi ne mărturiseşte
Moarte şi viaţă: perspectivele pionierilor despre înviere
Misiunea şi slujirea lui Isus Hristos Russell M. Nelson
Săptămâna de paşte
Să îi ajutăm pe copii să se pregătească pentru botez Jessica Larsen and Marissa Widdison
Atraşi către templu Jairo Mazzagardi

Glasuri ale sfinţilor din zilele din urmă

Glasuri ale sfinţilor din zilele din urmă
Să alegem partea mai bună Matthew D. Flitton
Întrebări şi răspunsuri
Cum să slujim în chemările preoţiei Thomas S. Monson
Spaţiul nostru
De ce avem nevoie de Cartea lui Mormon
A creşte în pământ fertil: tineri credincioşi din Uganda Cindy Smith
Ce este un prieten adevărat? Elaine S. Dalton
Invitaţia mea la salvare Emerson José da Silva
Zece moduri de a şti că eşti convertit Tyler Orton
Poster: Merită să munceşti din greu
Micuţul misionar al bunicii Deny Emília Maria Guimarães Correa
De ce are Biserica un nume atât de lung? M. Russell Ballard
Celebrarea Templelor! Darcie Jensen
Întrebări şi răspunsuri despre templu
Familiile pot fi împreună, azi şi mereu Ruth Muir Gardner and Vanja Y. Watkins
Isus Hristos a restaurat Biserica Sa în Zilele din Urmă
Unde a fost organizată Biserica Jan Pinborough
Pentru copiii mici
Instruirea conducătorilor din întreaga lume –o nouă abordare
Să răspundem chemării de a avea mai mulţi misionari: Să întreţinem o perspectivă misionară acasă şi la Biserică Heather Whittle Wrigley
Tinerii misionari în slujba Bisericii găsesc bucurie în slujire Carolyn Carter
Conducătoarele Tinerelor Fete şi ale Societăţii de Alinare vizitează zona Asia Brenda Frandsen, David O. Heaps, Paul Stevens, and Linda Rae Pond Smith
În Biserică
Comentarii

Până ce ne vom revedea

Să bem din fântână
Aaron L. West
Portretul profetului Jessica Larsen