Titlu Autor Ascultă Descarcă

Aprilie 2013

 
download

Mesajul Primei Preşedinţii

El a-nviat
Preşedintele Henry B. Eyring

Mesajul învăţătoarelor vizitatoare

Legămintele din templu

Caieţelul pentru conferinţa din aprilie

Să studiem împreună cuvântările de la Conferinţă
Greg Batty

Să predăm Pentru întărirea tineretului

Importanţa prietenilor buni

Ceea ce credem

Duhul Sfânt ne alină, ne inspiră şi ne mărturiseşte
Moarte şi viaţă: perspectivele pionierilor despre înviere
Misiunea şi slujirea lui Isus Hristos Vârstnicul Russell M. Nelson
Săptămâna de paşte
Să îi ajutăm pe copii să se pregătească pentru botez Jessica Larsen şi Marissa Widdison
Atraşi către templu Vârstnicul Jairo Mazzagardi

Glasuri ale sfinţilor din zilele din urmă

Glasuri ale sfinţilor din zilele din urmă
Să alegem partea mai bună Matthew D. Flitton

Întrebări şi răspunsuri

Întrebări şi răspunsuri
Cum să slujim în chemările preoţiei Preşedintele Thomas S. Monson

Spaţiul nostru

Spaţiul nostru
De ce avem nevoie de Cartea lui Mormon
A creşte în pământ fertil: tineri credincioşi din Uganda Cindy Smith

Pentru întărirea tineretului

Ce este un prieten adevărat?
Elaine S. Dalton

De unde ştiu

Invitaţia mea la salvare
Emerson José da Silva
Zece moduri de a şti că eşti convertit Tyler Orton

Poster

Poster: Merită să munceşti din greu
Micuţul misionar al bunicii Deny Emília Maria Guimarães Correa

Martor special

De ce are Biserica un nume atât de lung?
Vârstnicul M. Russell Ballard
Celebrarea Templelor! Darcie Jensen
Întrebări şi răspunsuri despre templu
Familiile pot fi împreună, azi şi mereu Text de Ruth Muir Gardner

Să aducem acasă Societatea Primară

Isus Hristos a restaurat Biserica Sa în Zilele din Urmă

Pe cărare

Unde a fost organizată Biserica
Jan Pinborough

Pentru copiii mici

Pentru copiii mici
Instruirea conducătorilor din întreaga lume –o nouă abordare
Să răspundem chemării de a avea mai mulţi misionari: Să întreţinem o perspectivă misionară acasă şi la Biserică Heather Whittle Wrigley
Tinerii misionari în slujba Bisericii găsesc bucurie în slujire Carolyn Carter
Conducătoarele Tinerelor Fete şi ale Societăţii de Alinare vizitează zona Asia Brenda Frandsen, specialist media, zona Asia
În Biserică

Comentarii

Comentarii

Până ce ne vom revedea

Să bem din fântână
Aaron L. West

Portretul profetului

Portretul profetului
Jessica Larsen