Pealkiri Autor Kuula Laadi alla

Mai 2013

 

Esimese Presidentkonna sõnum, mai 2013

Kuulekus toob õnnistusi
President Thomas S. Monson
Õpetused meie ajaks

Külastusõpetuse sõnum, mai 2013

„Tulge minu juurde”
President Henry B. Eyring