Titulli Autori Dëgjo Shkarko

Gusht 2013

 
Dalloni, Kujtoni dhe Jepni Falënderime Henry B. Eyring
Mirëqenia