Pealkiri Autor Kuula Laadi alla

Oktoober 2013

 
download

Esimese Presidentkonna sõnum

Meie kohus päästa
Thomas S. Monson

Külastusõpetuse sõnum

Jeesuse Kristuse jumalik missioon: Looja
Üldkonverentsi ideed Tina Spencer

Õpetus „Sulle, noor”

Füüsiline ja emotsionaalne tervis
Liikmed võivad taotleda teavet preestrluse volituse liini kohta Ryan Morgenegg
Kirikust siin ja seal
Hästi käituda sul tuleb Quentin L. Cook
Teismelised ja templilepingud Gary and Susan Carter
Meie suur misjonäri pärand LaRene Porter Gaunt and Linda Dekker Lopez
Valmis võitluspäevaks Eduardo Gavarret
Päästmistöö kiirendamine
Kuidas saada rahutoojaks? Matthew D. Flitton

Viimse aja pühade hääled

Viimse aja pühade hääled
Kuidas saaksin olla edukas misjonär? Lauren Bangerter Wilde
„Jutlusta minu evangeeliumi” misjonäriks saamine David A. Bednar
Lihtsalt naerata ja ütle ei Hazel Marie Tibule
Ole tugev, ole terve, ole tark Adrián Ochoa
Käi Tema jälgedes Melissa Zenteno
Küsimused ja vastused
Miks ja mida tuleb üles tunnistada piiskopile või koguduse juhatajale? C. Scott Grow
Kutsume Päästja sisse O. Vincent Haleck
Vastne diakon Jane McBride Choate
Ootamine Winter Quartersis Jennifer Maddy
Pühad peatuvad Winter Quartersis Arie Van De Graaff
Kuidas kõneleb Jeesus Kristus prohvetitega? D. Todd Christofferson
Violeti aitamine Charlotte Mae Sheppard
Ma jagan evangeeliumi kõikide Jumala lastega
Camille New York Cityst
Meie lehekülg
Jeesus õnnistab väikeseid lapsi Jan Pinborough

Jällenägemiseni!

Ma vannun …
R. Val Johnson
Prohveti portree: David O. McKay