Pealkiri Autor Kuula Laadi alla

Oktoober 2013

 
download

Esimese Presidentkonna sõnum

Meie kohus päästa
President Thomas S. Monson

Külastusõpetuse sõnum

Jeesuse Kristuse jumalik missioon: Looja

Sügisese üldkonverentsi märkmik

Üldkonverentsi ideed
Tina Spencer

Õpetus „Sulle, noor”

Füüsiline ja emotsionaalne tervis
Liikmed võivad taotleda teavet preestrluse volituse liini kohta Ryan Morgenegg

Kirikust siin ja seal

Kirikust siin ja seal
Hästi käituda sul tuleb Vanem Quentin L. Cook
Teismelised ja templilepingud Gary and Susan Carter
Meie suur misjonäri pärand LaRene Porter Gaunt ja Linda Dekker Lopez
Valmis võitluspäevaks Vanem Eduardo Gavarret
Päästmistöö kiirendamine
Kuidas saada rahutoojaks? Matthew D. Flitton

Viimse aja pühade hääled

Viimse aja pühade hääled
Kuidas saaksin olla edukas misjonär? Lauren Bangerter Wilde
„Jutlusta minu evangeeliumi” misjonäriks saamine Vanem David A. Bednar
Lihtsalt naerata ja ütle ei Hazel Marie Tibule

Sulle, noor

Ole tugev, ole terve, ole tark
Vanem Adrián Ochoa
Käi Tema jälgedes Melissa Zenteno

Küsimused ja vastused

Küsimused ja vastused
Miks ja mida tuleb üles tunnistada piiskopile või koguduse juhatajale? Vanem C. Scott Grow
Kutsume Päästja sisse Vanem O. Vincent Haleck
Vastne diakon Jane McBride Choate

Teerajal

Ootamine Winter Quartersis
Jennifer Maddy
Pühad peatuvad Winter Quartersis Arie Van De Graaff

Eriline tunnistaja

Kuidas kõneleb Jeesus Kristus prohvetitega?
Vanem D. Todd Christofferson
Violeti aitamine Charlotte Mae Sheppard

Algühing kodus

Ma jagan evangeeliumi kõikide Jumala lastega
Camille New York Cityst

Meie lehekülg

Meie lehekülg

Väiksematele lastele

Jeesus õnnistab väikeseid lapsi
Jan Pinborough

Jällenägemiseni!

Ma vannun …
R. Val Johnson

Prohveti portree

Prohveti portree: David O. McKay