Pealkiri Autor Kuula Laadi alla

2013, oktoober

 
download

Esimese Presidentkonna sõnum

Meie kohus päästa
Thomas S. Monson 
Kingitus JenJosi S. Kilpack 
Päästmise viisid 

Külastusõpetuse sõnum

Jeesuse Kristuse jumalik missioon: Looja
 

Sügisese üldkonverentsi märkmik

Üldkonverentsi ideed
Tina Spencer 

Õpetus „Sulle, noor”

Füüsiline ja emotsionaalne tervis
 

Kiriku uudised

Liikmed võivad taotleda teavet preestrluse volituse liini kohta
Ryan Morgenegg 

Kirikust siin ja seal

Kirikust siin ja seal
 
Hästi käituda sul tulebQuentin L. Cook 
Teismelised ja templilepingudGary and Susan Carter 
Meie suur misjonäri pärandLaRene Porter Gaunt and Linda Dekker Lopez 
Valmis võitluspäevaksEduardo Gavarret 
Päästmistöö kiirendamine 
Kuidas saada rahutoojaks?Matthew D. Flitton 

Viimse aja pühade hääled

Viimse aja pühade hääled
 
Kas Matthew tuleb tagasi?Name withheld 
Ma olin kodusSteven Sainsbury 
Mis tõi sind Rexburgi?Sandra Rush 
FotokarpCindy Heggie 

Noortele täiskasvanutele

Kuidas saaksin olla edukas misjonär?
Lauren Bangerter Wilde 

Noored

„Jutlusta minu evangeeliumi” misjonäriks saamine
David A. Bednar 

Noored

Lihtsalt naerata ja ütle ei
Hazel Marie Tibule 

Sulle, noor

Ole tugev, ole terve, ole tark
Adrián Ochoa 

Noored

Käi Tema jälgedes
Melissa Zenteno 

Küsimused ja vastused

Küsimused ja vastused
 

Noored

Miks ja mida tuleb üles tunnistada piiskopile või koguduse juhatajale?
C. Scott Grow 

Lapsed

Kutsume Päästja sisse
O. Vincent Haleck 

Lapsed

Vastne diakon
Jane McBride Choate 

Teerajal

Ootamine Winter Quartersis
Jennifer Maddy 

Lapsed

Pühad peatuvad Winter Quartersis
Arie Van De Graaff 

Eriline tunnistaja

Kuidas kõneleb Jeesus Kristus prohvetitega?
D. Todd Christofferson 

Lapsed

Violeti aitamine
Charlotte Mae Sheppard 

Algühing kodus

Ma jagan evangeeliumi kõikide Jumala lastega
 

Lapsed

Camille New York Cityst
 

Meie lehekülg

Meie lehekülg
 

Väiksematele lastele

Jeesus õnnistab väikeseid lapsi
Jan Pinborough 

Värvimisleht

Värvimisleht
 

Jällenägemiseni!

Ma vannun …
R. Val Johnson 

Prohveti portree

Prohveti portree: David O. McKay