Ulutaga: Dauvolaivola Vakarorogo Lavetaka mai na initaneti

Noveba 2013

 
download

Soqoni ena Mataka ni Vakarauwai

Ni Bula Vinaka Mai ki na Koniferedi
Thomas S. Monson 

Soqoni ena Mataka ni Vakarauwai

Koniferedi Raraba: Vaqaqacotaki ni Vakabauta kei na iVakadinadina
Robert D. Hales 

Soqoni ena Mataka ni Vakarauwai

Dou Yalomalua ka Yalomalumalumu
Ulisses Soares 

Soqoni ena Mataka ni Vakarauwai

Eda Kila Beka Na Ka Sa Tu Vei Keda?
Carole M. Stephens 

Soqoni ena Mataka ni Vakarauwai

Rai ki Liu ka Vakadinata
Edward Dube 

Soqoni ena Mataka ni Vakarauwai

Na Katuba ni Lomalagi
David A. Bednar 

Soqoni ena Mataka ni Vakarauwai

Mai, Tomani Keimami
Dieter F. Uchtdorf 

Soqoni ena Yakavi ni Vakarauwai

Nodra Tokoni na Vakaitutu ena Lotu
Henry B. Eyring 

Soqoni ena Yakavi ni Vakarauwai

Na iDola ki na Veitaqomaki Vakayalo
Boyd K. Packer 

Soqoni ena Yakavi ni Vakarauwai

Na Kaukauwa Vakasakiti ni Marama
D. Todd Christofferson 

Soqoni ena Yakavi ni Vakarauwai

Maqusataki na iTuvatuva Qaqa ni Turaga!
S. Gifford Nielsen 

Soqoni ena Yakavi ni Vakarauwai

Na Ka Lailai ka Beci
Arnulfo Valenzuela 

Soqoni ena Yakavi ni Vakarauwai

Ko Sa Via Bula se Segai?
Timothy J. Dyches 

Soqoni ena Yakavi ni Vakarauwai

Vaka na Bilo sa Kavoro
Jeffrey R. Holland 

Soqoni ena Yakavi ni Vakarauwai

Laiva na Nomu Veivakabauti Vua na Turaga
M. Russell Ballard 

Soqoni ni Matabete

Na iVunau kei na iVakavuvuli Era Tu ena Yavu ni Vakabauta
L. Tom Perry 

Soqoni ni Matabete

Dou sa Qai Sega Tiko ni Vulagi Kina
Gérald Caussé 

Soqoni ni Matabete

Kacivi Mai Vua Meu Vunautaka na Nona Vosa
Randy D. Funk 

Soqoni ni Matabete

O Sa Na Rawata Ena Gauna Oqo!
Dieter F. Uchtdorf 

Soqoni ni Matabete

Vauca na Nodra Mavoa
Henry B. Eyring 

Soqoni ni Matabete

Vakatawa ni Sipi Dina
Thomas S. Monson 

Soqoni ena Mataka ni Sigatabu

Kivei Ira na Makubuqu
Henry B. Eyring 

Soqoni ena Mataka ni Sigatabu

Me Kakua Vei Iko na Kalou Tani
Dallin H. Oaks 

Soqoni ena Mataka ni Sigatabu

Mo Dou Saumaki Mai
Bonnie L. Oscarson 

Soqoni ena Mataka ni Sigatabu

Na iGu ni Vosota
Richard J. Maynes 

Soqoni ena Mataka ni Sigatabu

Qaqaco Yadudua kei na Veisorovaki i Jisu Karisito
Richard G. Scott 

Soqoni ena Mataka ni Sigatabu

“Au na Sega ni Weletaki Iko, se Biuti Iko”
Thomas S. Monson 

Soqoni ena Yakavi ni Sigatabu

A Lele i Jeremaia: Qarauna na Tiko Vakavesu
Quentin L. Cook 

Soqoni ena Yakavi ni Sigatabu

Kaukauwa e tiko ena Matabete
Neil L. Andersen 

Soqoni ena Yakavi ni Sigatabu

Veivakatavulici ena Kaukauwa kei na Lewa ni Kalou
David M. McConkie 

Soqoni ena Yakavi ni Sigatabu

Tautauri Matua Tikoga
Kevin S. Hamilton 

Soqoni ena Yakavi ni Sigatabu

Rai Cake
Adrian Ochoa 

Soqoni ena Yakavi ni Sigatabu

Toro Voleka Vua na Kalou
Terence M. Vinson 

Soqoni ena Yakavi ni Sigatabu

Vakatulewa me baleta na Tawamudu
Russell M. Nelson 

Soqoni ena Yakavi ni Sigatabu

Me Yacova Ni Da Sota Tale
Thomas S. Monson 

Soqoni Raraba ni iSoqosoqo ni Veivukei

Na Mana, Reki, kei na Loloma ni Maroroi Veiyalayalati
Linda K. Burton 

Soqoni Raraba ni iSoqosoqo ni Veivukei

Sa Kena iNaki Meda Reki Vakalevu
Carole M. Stephens 

Soqoni Raraba ni iSoqosoqo ni Veivukei

Ciqoma na Veivakalougatataki ni Nomu Veiyalayalati
Linda S. Reeves 

Soqoni Raraba ni iSoqosoqo ni Veivukei

Eda Sega ni Lako Duadua Voli
Thomas S. Monson 
Vakaitutu Raraba ni Lotu i Jisu Karisito ni Yalododonu Edaidai 
Mataveiliutaki Raraba ni Veimataisoqosoqo 
iTuvatuva ni iTalanoa ni Koniferedi 

iTukutuku ni Lotu

Kacivaki ena Koniferedi Raraba na Tubu ni Lewenilotu kei na iWiliwili ni Daukaulotu
 

iTukutuku ni Lotu

Tabana ni iTukutuku e Caka me baleti Ira na iLiuliu ni Lotu
 

iTukutuku ni Lotu

iTukutuku ni Valetabu
 

iTukutuku ni Lotu

Tauyavutaki na iTeki e Roma kei Parisi
 

iTukutuku ni Lotu

iVakavuvuli ni Noda Gauna
 

iTukutuku ni Lotu

Randall L. Ridd