Titlu Autor Ascultă Descarcă

Noiembrie 2013

 
download

Sesiunea de sâmbătă dimineaţă

Bine aţi venit la conferinţă
Thomas S. Monson 

Sesiunea de sâmbătă dimineaţă

Conferinţa generală – să ne întărim credinţa şi mărturia
Robert D. Hales 

Sesiunea de sâmbătă dimineaţă

Fii blând şi cu inima smerită
Ulisses Soares 

Sesiunea de sâmbătă dimineaţă

Ştim ce avem?
Carole M. Stephens 

Sesiunea de sâmbătă dimineaţă

Priviţi înainte şi credeţi
Edward Dube 

Sesiunea de sâmbătă dimineaţă

Ferestrele cerurilor
David A. Bednar 

Sesiunea de sâmbătă dimineaţă

Veniţi, alăturaţi-vă nouă
Dieter F. Uchtdorf 

Sesiunea de sâmbătă după-amiază

Susţinerea oficianţilor Bisericii
Henry B. Eyring 

Sesiunea de sâmbătă după-amiază

Principiul de bază al protecţiei spirituale
Boyd K. Packer 

Sesiunea de sâmbătă după-amiază

Forţa morală a femeilor
D. Todd Christofferson 

Sesiunea de sâmbătă după-amiază

Să grăbim tactica Domnului!
S. Gifford Nielsen 

Sesiunea de sâmbătă după-amiază

Lucruri mici şi simple
Arnulfo Valenzuela 

Sesiunea de sâmbătă după-amiază

Vreţi să fiţi făcuţi întregi?
Timothy J. Dyches 

Sesiunea de sâmbătă după-amiază

Ca un vas sfărâmat
Jeffrey R. Holland 

Sesiunea de sâmbătă după-amiază

Încredeţi-vă în Domnul!
M. Russell Ballard 

Sesiunea preoţiei

Doctrinele şi principiile cuprinse în Articolele de credinţă
L. Tom Perry 

Sesiunea preoţiei

Voi nu mai sunteţi străini
Gerald Causse 

Sesiunea preoţiei

Chemaţi de El să declarăm cuvântul Său
Randy D. Funk 

Sesiunea preoţiei

O puteţi face acum!
Dieter F. Uchtdorf 

Sesiunea preoţiei

Legaţi-le rănile!
Henry B. Eyring 

Sesiunea preoţiei

Păstori adevăraţi
Thomas S. Monson 

Sesiunea de duminică dimineaţă

Nepoţilor mei
Henry B. Eyring 

Sesiunea de duminică dimineaţă

Să nu ai alţi dumnezei
Dallin H. Oaks 

Sesiunea de duminică dimineaţă

Fiţi convertiţi
Bonnie L. Oscarson 

Sesiunea de duminică dimineaţă

Tăria de a îndura
Richard J. Maynes 

Sesiunea de duminică dimineaţă

Tărie personală prin intermediul ispăşirii lui Isus Hristos
Richard G. Scott 

Sesiunea de duminică dimineaţă

„Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi”
Thomas S. Monson 

Sesiunea de duminică după-amiază

Plângerile lui Ieremia − Feriţi-vă de robie!
Quentin L. Cook 

Sesiunea de duminică după-amiază

Putere în preoţie
Neil L. Andersen 

Sesiunea de duminică după-amiază

Să predăm prin puterea şi autoritatea lui Dumnezeu
David M. McConkie 

Sesiunea de duminică după-amiază

Să ne ţinem tot timpul bine
Kevin S. Hamilton 

Sesiunea de duminică după-amiază

Priviţi în sus
Adrián Ochoa 

Sesiunea de duminică după-amiază

Să ne apropiem de Dumnezeu
Terence M. Vinson 

Sesiunea de duminică după-amiază

Decizii pentru eternitate
Russell M. Nelson 

Sesiunea de duminică după-amiază

Până ce ne vom revedea
Thomas S. Monson 

Adunarea Generală a Societăţii de Alinare

Puterea, bucuria şi dragostea pe care le primim dacă ţinem legămintele
Linda K. Burton 

Adunarea Generală a Societăţii de Alinare

Avem un motiv mare să ne bucurăm
Carole M. Stephens 

Adunarea Generală a Societăţii de Alinare

Revendicaţi binecuvântările legămintelor dumneavoastră
Linda S. Reeves 

Adunarea Generală a Societăţii de Alinare

Nu suntem niciodată singuri
Thomas S. Monson 
Autorităţile generale ale Bisericii lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă 
Preşedinţiile generale ale organizaţiilor auxiliare 
Indexul relatărilor din timpul conferinţei 

Ştirile Bisericii

La conferinţa generală a fost anunţată creşterea numărului de membri şi misionari
 

Ştirile Bisericii

Pagini despre conducătorii Bisericii create în cadrul siteurilor de socializare
 

Ştirile Bisericii

Ştiri privind templele
 

Ştirile Bisericii

Ţăruşi organizaţi în Roma şi Paris
 

Ştirile Bisericii

Învăţături pentru timpul nostru
 

Ştirile Bisericii

Randall L. Ridd