Titulli Autori Dëgjo Shkarko

Dhjetor 2013

 
Familje dhe Miq Përgjithnjë Nga Presidenti Henri B. Ajring,
Misioni Hyjnor i Jezu Krishtit: Biri i Vetëmlindur