Taitōļ Rijeje Ron̄jake Kanne tok n̄an kamputōr

Pāpode 2014

 
Jerbal n̄an Irooj kōn Iakwe Thomas S. Monson
Mijen eo Ekwojarjar an Jisōs Kraist: Seperd Em̧m̧an