Titel Auteur Luisteren Downloaden

Februari 2014

 
download

Boodschap van het Eerste Presidium

Dien de Heer met liefde
President Thomas S. Monson

Huisbezoekboodschap

De goddelijke bediening van Jezus Christus: Goede Herder
Notities oktoberconferentie 2013

Profeten uit het Oude Testament

Noach

Onderwijzen met Voor de kracht van de jeugd

Dienen

Ons gezin, ons thuis

Ons voorbereiden op een eeuwig gezin
Marco Castro Castro
Een doelgericht leven vol vreugde en gemoedsrust leiden Ouderling Richard G. Scott
Het verbond van Abraham

Pioniers in het buitenland

‘Dat uitgestrekte rijk’: de groei van de kerk in Rusland
James A. Miller
Ons nieuwe leven voeden Eve Hart
Geestelijke kracht ontwikkelen in priesterschapsquorums Ouderling Ronald A. Rasband

Onder heiligen der laatste dagen

Onder heiligen der laatste dagen
Praat, luister en hou van elkaar Mark Ogletree
De zegeningen van de tempel Ouderling Robert D. Hales

Vraag & antwoord

Vraag en antwoord

Voor de kracht van de jeugd

Trouw, liefdevol dienstbetoon
Carol F. McConkie
Thuiskeersets uitdelen Olivet Gasang
Hoe je je boek des levens kunt vullen Ouderling L. Tom Perry
Waarom het ertoe doet wat je kiest Mindy Raye Friedman
Te daten of niet te daten Savannah M. Smithson
De oogst Ouderling Koichi Aoyagi
Je Hemelse Vader houdt van Jou President Thomas S. Monson
Het beste eeuwige gezin Olivia Corey

Bijzondere getuige

Waarom is het zo belangrijk om anderen te dienen?
Ouderling M. Russell Ballard

Ons prikbord

Ons prikbord

Vrienden over de hele wereld

Ik ben Arina uit Rusland
Uit een interview door Amie Jane Leavitt

Jeugdwerk thuis

Onze hemelse Vader heeft een plan voor zijn kinderen

Voor jonge kinderen

Ik hou van jou

Tot we elkaar weerzien

Boodschappen
Jerry Peak

Portret van een profeet

Portret van een profeet: Spencer W. Kimball