Titel Auteur Luisteren Downloaden

Maart 2014

 
download

Boodschap van het Eerste Presidium

Dienen en het eeuwige leven
Henry B. Eyring

Huisbezoekboodschap

De goddelijke bediening van Jezus Christus: Licht van de wereld
Notities oktoberconferentie 2013
Abraham

Onderwijzen met Voor de kracht van de jeugd

Seksuele reinheid

Wij spreken over Christus

De last was weggenomen
Name withheld

Dienen in de kerk

Een onbekende dienen
Yong Gil Park
Getrouwe ouders en opstandige kinderen: hoop houden, maar misverstanden opheffen David A. Bednar

Pioniers in het buitenland

Zimbabwe: prachtig land, gelovig volk
Onwankelbaar Reid Tateoka
De zedelijke norm van de Heer Tad R. Callister

Onder heiligen der laatste dagen

Onder heiligen der laatste dagen
Succes in de hand werken Richard M. Romney
De tragische littekens van mishandeling genezen Richard G. Scott
Een rein hart en lichaam Neill F. Marriott
Waakzaam blijven Name withheld
Hoe kies je goede vrienden? Thomas S. Monson
Genade en de verzoening van Jezus Christus Joshua J. Perkey
Poster: Je kunt een reuzeverschil maken
Is het oké om   …   ? Mag ik   …   ? Heidi McConkie
Aangestipt
Virtuele penvrienden Stephanie Acerson
Mis het telefoontje niet David Dickson
Hoort er iemand me? Lucas F. and Susan Barrett
SCHITTEREND IDEE L. Tom Perry
Ons prikbord
Ik ben Tendai uit Zimbabwe Amie Jane Leavitt
Mudiwa uit Zimbabwe
Ik voelde de Geest Linda K. Burton
Jezus Christus is onze Heiland
Een tuin vol zegeningen Linda Pratt

Tot we elkaar weerzien

In de wachtruimte
Lori Fuller
Portret van een profeet