Titel Auteur Luisteren Downloaden

Maart 2014

 
download

Boodschap van het Eerste Presidium

Dienen en het eeuwige leven
Henry B. Eyring 
Antwoord op haar gebedSiphilile Khumalo 
Zoek naar mogelijkheden om te dienen 

Huisbezoekboodschap

De goddelijke bediening van Jezus Christus: Licht van de wereld
 
Notities oktoberconferentie 2013 

Profeten uit het Oude Testament

Abraham
 

Onderwijzen met Voor de kracht van de jeugd

Seksuele reinheid
 

Wij spreken over Christus

De last was weggenomen
Name withheld 

Dienen in de kerk

Een onbekende dienen
Yong Gil Park 
Getrouwe ouders en opstandige kinderen: hoop houden, maar misverstanden opheffen Elder David A. Bednar 

Pioniers in het buitenland

Zimbabwe: prachtig land, gelovig volk
 
OnwankelbaarReid Tateoka 
De zedelijke norm van de HeerTad R. Callister 

Onder heiligen der laatste dagen

Nu weet ik dat God bestaat
Carla Sofia Gavidia 

Onder heiligen der laatste dagen

Ik was het die hen nodig had
Diane Hatch 

Onder heiligen der laatste dagen

Een verjaardagsgeschenk van mijn bisschop
Mariana Cruz 

Onder heiligen der laatste dagen

Ze heeft liefde nodig
Jay McFarland 

Jongvolwassenen

Succes in de hand werken
Richard M. Romney 

Jongeren

De tragische littekens van mishandeling genezen
Elder Richard G. Scott 

Voor de kracht van de jeugd

Een rein hart en lichaam
Neill F. Marriott 

Jongeren

Waakzaam blijven
Name withheld 

Jongeren

Hoe kies je goede vrienden?
Thomas S. Monson 

Jongeren

Genade en de verzoening van Jezus Christus
Joshua J. Perkey 

Poster

Poster: Je kunt een reuzeverschil maken
 

Jongeren

Is het oké om … ? Mag ik … ?
Heidi McConkie 

Aangestipt

In de Schriften staat dat we volmaakt moeten zijn. Hoe doe ik dat?
 

Aangestipt

Een vriend van me gelooft dat er een wetenschappelijke verklaring is voor alles — geestelijke gevoelens, antwoorden op het gebed, wonderen enzovoort. Wat kan ik tegen hem zeggen?
 

Jongeren

Virtuele penvrienden
Stephanie Acerson 

Jongeren

Mis het telefoontje niet
David Dickson 

Kinderen

Hoort er iemand me?
Lucas F. and Susan Barrett 

SCHITTEREND IDEE

SCHITTEREND IDEE
L. Tom Perry 

Ons prikbord

Ons prikbord
 

Vrienden over de hele wereld

Ik ben Tendai uit Zimbabwe
Amie Jane Leavitt 

Activiteit met figuurtjes

Mudiwa uit Zimbabwe
 

Kinderen

Ik voelde de Geest
Linda K. Burton 

Jeugdwerk thuis

Jezus Christus is onze Heiland
 

Voor jonge kinderen

Een tuin vol zegeningen
Linda Pratt 
Zoek de groenten en het fruitChad E. Phares 

Tot we elkaar weerzien

In de wachtruimte
Lori Fuller 

Portret van een profeet

Portret van een profeet