Titel Auteur Luisteren Downloaden

Maart 2014

 
download

Boodschap van het Eerste Presidium

Dienen en het eeuwige leven
President Henry B. Eyring

Huisbezoekboodschap

De goddelijke bediening van Jezus Christus: Licht van de wereld
Notities oktoberconferentie 2013

Profeten uit het Oude Testament

Abraham

Onderwijzen met Voor de kracht van de jeugd

Seksuele reinheid

Wij spreken over Christus

De last was weggenomen
Naam bekend bij de redactie

Dienen in de kerk

Een onbekende dienen
Yong Gil Park
Getrouwe ouders en opstandige kinderen: hoop houden, maar misverstanden opheffen Ouderling David A. Bednar

Pioniers in het buitenland

Zimbabwe: prachtig land, gelovig volk
Onwankelbaar Reid Tateoka
De zedelijke norm van de Heer Ouderling Tad R. Callister

Onder heiligen der laatste dagen

Onder heiligen der laatste dagen
Succes in de hand werken Richard M. Romney
De tragische littekens van mishandeling genezen Ouderling Richard G. Scott

Voor de kracht van de jeugd

Een rein hart en lichaam
Neill F. Marriott
Waakzaam blijven Naam bekend bij de redactie
Hoe kies je goede vrienden? President Thomas S. Monson
Genade en de verzoening van Jezus Christus Joshua J. Perkey

Poster

Poster: Je kunt een reuzeverschil maken
Is het oké om   …   ? Mag ik   …   ? Heidi McConkie

Aangestipt

Aangestipt
Virtuele penvrienden Stephanie Acerson
Mis het telefoontje niet David Dickson
Hoort er iemand me? Lucas F. (10), Brazilië, en Susan Barrett

SCHITTEREND IDEE

SCHITTEREND IDEE
L. Tom Perry

Ons prikbord

Ons prikbord

Vrienden over de hele wereld

Ik ben Tendai uit Zimbabwe
Uit een interview door Amie Jane Leavitt

Activiteit met figuurtjes

Mudiwa uit Zimbabwe
Ik voelde de Geest Linda K. Burton

Jeugdwerk thuis

Jezus Christus is onze Heiland

Voor jonge kinderen

Een tuin vol zegeningen
Linda Pratt

Tot we elkaar weerzien

In de wachtruimte
Lori Fuller

Portret van een profeet

Portret van een profeet