Titel Auteur Luisteren Downloaden

April 2014

 
download

Boodschap van het Eerste Presidium

Stevig verankerd
President Dieter F. Uchtdorf 
De conferentie en ikSarah Deeks 
Jouw anker 

Huisbezoekboodschap

De goddelijke bediening van Jezus Christus: Heiland en Verlosser
 

Profeten uit het Oude Testament

Mozes
 

Ons gezin, ons thuis

Over zeven dagen is het Pasen
 
Wij zijn de handen van de HeerNeil K. Newell 
Bijzondere getuigen geven hun getuigenis van de levende Christus 
Volg de profeetElder William R. Walker 

Pioniers in het buitenland

De Filipijnen: geestelijke kracht op de eilanden der zee
 
Het heilsplan gebruiken om vragen te beantwoordenLaRene Porter Gaunt 

Onder heiligen der laatste dagen

Hoe wisten ze dat?
Gale Ashcroft 

Onder heiligen der laatste dagen

De belofte gaf me hoop
Juliana Fayehun 

Onder heiligen der laatste dagen

Ik had volop te delen
Brent Fisher 

Onder heiligen der laatste dagen

Wachten op de zonsopgang
Julia Wagner 

Jongvolwassenen

Als je oog alleen op mijn eer is gericht
Katherine Nelson and Heidi McConkie 

Profielen van jongvolwassenen

Bekering en offers in Finland
Melissa Zenteno 

Jongeren

Mannen en vrouwen in het werk van de Heer
Elder M. Russell Ballard 

Jongeren

Je voorbereiden om te dienen, dienen om je voor te bereiden
David L. Beck 

Jongeren

De macht om alle mensen tot zegen te zijn
 

Jongeren

De zegeningen van het priesterschap thuis ervaren
Bonnie L. Oscarson 

Jongeren

Een rein geweten schenkt vertrouwen
Jeffrey R. Holland 

Jongeren

De poort en het pad
 

Vraag & antwoord

Wat moet ik doen als er op school een onderwerp wordt besproken dat tegen de leringen van het evangelie ingaat, zoals abortus?
 

Jongeren

Waar of niet waar?
David A. Edwards 

Kinderen

‘Dat is een makkie, opa!’
Elder Enrique R. Falabella 

Kinderen

De belofte van Porter
Carole M. Stephens 

Jeugdwerk thuis

Het gezin staat centraal in het plan van onze hemelse Vader
Jan Taylor 
Ons gezin sterk maken 

Schitterend idee

Schitterend idee
Dieter F. Uchtdorf 

Kinderen

De kei verplaatsen
Elder Terence M. Vinson 

Vrienden over de hele wereld

Ik ben Dria uit de Filipijnen
 

Voor jonge kinderen

Denken aan Jezus
Mabel Jones Gabbott 
Een bijzonder moment om aan Jezus Christus te denken 

Tot we elkaar weerzien:

Hoop putten uit de toekomst
Stan Pugsley 

Portret van een profeet

Portret van een profeet