Titel Auteur Luisteren Downloaden

April 2014

 
download

Boodschap van het Eerste Presidium

Stevig verankerd
Dieter F. Uchtdorf

Huisbezoekboodschap

De goddelijke bediening van Jezus Christus: Heiland en Verlosser
Mozes

Ons gezin, ons thuis

Over zeven dagen is het Pasen
Wij zijn de handen van de Heer Neil K. Newell
Bijzondere getuigen geven hun getuigenis van de levende Christus
Volg de profeet William R. Walker

Pioniers in het buitenland

De Filipijnen: geestelijke kracht op de eilanden der zee
Het heilsplan gebruiken om vragen te beantwoorden LaRene Porter Gaunt
Onder heiligen der laatste dagen
Als je oog alleen op mijn eer is gericht Katherine Nelson and Heidi McConkie
Bekering en offers in Finland Melissa Zenteno
Mannen en vrouwen in het werk van de Heer M. Russell Ballard
Je voorbereiden om te dienen, dienen om je voor te bereiden David L. Beck
De macht om alle mensen tot zegen te zijn
De zegeningen van het priesterschap thuis ervaren Bonnie L. Oscarson
Een rein geweten schenkt vertrouwen Jeffrey R. Holland
De poort en het pad
Wat moet ik doen als er op school een onderwerp wordt besproken dat tegen de leringen van het evangelie ingaat, zoals abortus?
Waar of niet waar? David A. Edwards
‘Dat is een makkie, opa!’ Enrique R. Falabella
De belofte van Porter Carole M. Stephens
Het gezin staat centraal in het plan van onze hemelse Vader Jan Taylor
Schitterend idee Dieter F. Uchtdorf
De kei verplaatsen Terence M. Vinson
Ik ben Dria uit de Filipijnen Amie Jane Leavitt
Denken aan Jezus Mabel Jones Gabbott
Hoop putten uit de toekomst Stan Pugsley
Portret van een profeet