Гарчиг Зохиогч Сонсох Татах

2014 оны зургаадугаар сар

 
download

Тэргүүн Зөвлөлийн захиас бичиг

Ажлыг яаравчлуулах нь
Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон

Айлчлагч багшийн захиас бичиг

Есүс Христийн тэнгэрлэг зорилго: Тохинуулагч

Бид Христийн тухай ярьж байна

Есүсийн хайранд өлгийдөгдөн гайхширахуй
Сизэр Лима Эскалантэ

Бидний гэр орон, бидний гэр бүлүүд

Бэрхшээл бол адислал юм
Рачел Харрисон

Хуучин Гэрээний бошиглогчид

Самуел

Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө товхимлоос заах нь

Аравны нэг ба өргөлүүд
Ашиг тустай мэдээллийн хэрэгсэл Катрин Нэлсон
Эцэг эх байх нь мөн бүх зүйлээ салгах нь Жан Пинбороу
Санваарын хүч чадал—бүгдэд хүртээмжтэй Линда К.Бөртон

Газар бүрийн анхдагчид

Итали дахь хожмын үеийн гэгээнтнүүд: Итгэлийн өв
Лиа Маккланахан
Христтэй адил байх дуудлага Ахлагч Жэффри Р.Холланд
Хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн дуу хоолой
Аз жаргалд хүргэх замыг дага Бишоп Жэралд Коссэй
Сайн мэдээг интернэтээр хуваалцах нь Мариа Махонри-Иггразил Ардуо Андака
Сонгох эрх ба хариултууд: Илчлэлтийг таних нь Ахлагч Ричард Г.Скотт
Хэрэв би цээжин дотроо шатах мэт мэдрэмжийг мэдрэхгүй бол яах вэ? Рачел Нийлсэн
Намуухан өдөөлтүүдийг дага David Dickson
Дүүд минь өгсөн адислал Жэссэ Жоунз

Асуулт, хариултууд

“Би ариун ёслолын үед юуны тухай бодож байх хэрэгтэй вэ?”

Залуучуудын бат бөх байдлын төлөө

Аравны нэг дотоод хүч чадлыг авчирдаг
Ахлагч Антони Д.Пэркинс
Сүмд эргэж ирэх замаа олох нь Дауг Бояак
Эвдэршгүй
Ээжид зориулсан адислал Сюзан Баррэтт

Онцгой гэрч

Би одооноос хэрхэн номлогч шиг байх вэ?
Ахлагч Нийл Л.Андэрсэн
Бишрэл хүндэтгэлийн Хурга Ахлагч Скотт Д.Вайтинг

Дэлхий даяар найзуудтай болох нь

Би Италийн Лорэдана байна
Amie Jane Leavitt
Италийн Массимо

Есүсийг дагах нь

Есүсийг дагах нь
Угандад хөгжим тоглох нь Дэвид Диксон

Хүүхдийн хэсгийг гэртээ авчрах нь

Санваарын ёслолууд ба ариун сүмийн ажил гэр бүлийг адисалдаг
Жэннифэр Мадди

Бидний хуудас

Бидний хуудас

Бага насны хүүхдүүдэд зориулав

Виллийн гайхалтай санаа
Лин Грийнвэй

Биднийг дахин уулзтал

Хэзээ гэдэг үгээс ирдэг хүч чадал
Кэлли Луис Урари

Бошиглогчийн хөрөг

Гордон Б. Хинкли