Titel Auteur Luisteren Downloaden

juni 2014

 
download

Boodschap van het Eerste Presidium

Het heilswerk bespoedigen
President Thomas S. Monson 
Kan indexeren leuk zijn?Emma Abril Toledo Cisneros 
Ken je verhalen 

Huisbezoekboodschap

De goddelijke bediening van Jezus Christus: Dienaar
 

Wij spreken over Christus

Spraak’loos dat Christus zo’n liefde mij schenken kan
Cesar Lima Escalante 

Ons gezin, ons thuis

De beproevingen zijn de zegeningen
Rachel Harrison 

Profeten uit het Oude Testament

Samuël
 

Onderwijzen met Voor de kracht van de jeugd

Tiende en gaven
 
Media de moeite waardKatherine Nelson 
Stekkerloos ouderschapJan Pinborough 
De macht van het priesterschap — bestemd voor iedereenLinda K. Burton 

Pioniers in het buitenland

Heiligen der laatste dagen in Italië: erfgoed van geloof
Lia McClanahan 
Leer de Italiaanse leden kennenLia McClanahan 
Oproep om christelijker te wordenElder Jeffrey R. Holland 
Onder heiligen der laatste dagen 
Mijn kaartje op de grafsteenMarianne Chaplin Stovall 
Zal de Heer onze zoon genezen?Ana Cremaschi Zañartu 
Bent u mormoon?Carol A. Bowes 
De profeet beantwoordde mijn gebedDerrick Fields 

Jongvolwassenen

Volg het pad van geluk
Bishop Gérald Caussé 

Jongvolwassenen

Het evangelie via het internet verkondigen
Maria Mahonri-Yggrazil Arduo Andaca 

Jongeren

Keuzevrijheid en antwoorden: openbaring herkennen
Richard G. Scott 

Jongeren

Wat als ik mijn boezem niet in me voel branden?
Rachel Nielsen 

Jongeren

Geef gehoor aan de kleine ingevingen
David Dickson 

Jongeren

Een zegen voor mijn broer
Jesse Jones 

Vraag & antwoord

Waar word ik verondersteld aan te denken als ik van het avondmaal neem?
 

Voor de kracht van de jeugd

Tiende geeft innerlijke kracht
Anthony D. Perkins 

Jongeren

De weg naar de kerk terugvinden
Doug Boyack 

Jongeren

Onbreekbaar
 

Kinderen

Een zegen voor Mamá
Susan Barrett 

Bijzondere getuige

Hoe kan ik nu al een zendeling zijn?
Elder Neil L. Andersen 

Kinderen

Het eerbiedlammetje
Elder Scott D. Whiting 

Vrienden over de hele wereld

Ik ben Loredana uit Italië
Amie Jane Leavitt 

Kinderen

Massimo uit Italië
 

Jezus volgen

Jezus volgen
 

Kinderen

Muziek in Oeganda
David Dickson 

Jeugdwerk thuis

Priesterschapsverordeningen en tempelwerk zijn ons gezin tot zegen
Jennifer Maddy 

Ons prikbord

Ons prikbord
 

Voor jonge kinderen

Wills geweldige idee.
Lynn Greenway 

Tot we elkaar weerzien

De kracht van wanneer
Kelly Louise Urarii 

Portret van een profeet

Gordon B. Hinckley