Titel Auteur Luisteren Downloaden

Juni 2014

 
download

Boodschap van het Eerste Presidium

Het heilswerk bespoedigen
President Thomas S. Monson

Huisbezoekboodschap

De goddelijke bediening van Jezus Christus: Dienaar

Wij spreken over Christus

Spraak’loos dat Christus zo’n liefde mij schenken kan
Cesar Lima Escalante

Ons gezin, ons thuis

De beproevingen zijn de zegeningen
Rachel Harrison

Profeten uit het Oude Testament

Samuël

Onderwijzen met Voor de kracht van de jeugd

Tiende en gaven
Media de moeite waard Katherine Nelson
Stekkerloos ouderschap Jan Pinborough
De macht van het priesterschap — bestemd voor iedereen Linda K. Burton

Pioniers in het buitenland

Heiligen der laatste dagen in Italië: erfgoed van geloof
Lia McClanahan
Oproep om christelijker te worden Ouderling Jeffrey R. Holland
Onder heiligen der laatste dagen
Volg het pad van geluk Bisschop Gérald Caussé
Het evangelie via het internet verkondigen Maria Mahonri-Yggrazil Arduo Andaca
Keuzevrijheid en antwoorden: openbaring herkennen Ouderling Richard G. Scott
Wat als ik mijn boezem niet in me voel branden? Rachel Nielsen
Geef gehoor aan de kleine ingevingen David Dickson
Een zegen voor mijn broer Jesse Jones

Vraag & antwoord

Waar word ik verondersteld aan te denken als ik van het avondmaal neem?

Voor de kracht van de jeugd

Tiende geeft innerlijke kracht
Ouderling Anthony D. Perkins
De weg naar de kerk terugvinden Doug Boyack
Onbreekbaar
Een zegen voor Mamá Susan Barrett

Bijzondere getuige

Hoe kan ik nu al een zendeling zijn?
Ouderling Neil L. Andersen
Het eerbiedlammetje Ouderling Scott D. Whiting

Vrienden over de hele wereld

Ik ben Loredana uit Italië
Amie Jane Leavitt
Massimo uit Italië

Jezus volgen

Jezus volgen
Muziek in Oeganda David Dickson

Jeugdwerk thuis

Priesterschapsverordeningen en tempelwerk zijn ons gezin tot zegen
Jennifer Maddy

Ons prikbord

Ons prikbord

Voor jonge kinderen

Wills geweldige idee.
Lynn Greenway

Tot we elkaar weerzien

De kracht van wanneer
Kelly Louise Urarii

Portret van een profeet

Gordon B. Hinckley