Titel Auteur Luisteren Downloaden

Juli 2014

 
download

Boodschap van het Eerste Presidium

De belofte van harten die zich wenden
Henry B. Eyring 
Mijn oma beter leren kennenJewelene Carter 
Liefde in het gezin 

Huisbezoekboodschap

De goddelijke bediening van Jezus Christus: Voorspraak
 

Notities aprilconferentie 2014

Notities aprilconferentie 2014
 
MoedThomas S. Monson 
Huwelijk en kuisheidNeil L. Andersen 
Het heilswerk bespoedigen 

Wat wij geloven

We onderwijzen met de macht van de Heilige Geest
 

Dienen in de kerk

Leiden op de wijze van de Heiland
Ryan Carr 

Profeten uit het Oude Testament

Elia
 

Onderwijzen met Voor de kracht van de jeugd

Werken en zelfredzaamheid
 

Kerknieuws

Aandacht voor LDS Charities bij evenement Verenigde Naties
 

Kerknieuws

Apostelen dienen vele naties
 

Kerknieuws

Leidsters geven troost en steun in de Filipijnen
 

Kerknieuws

Nieuwe zendingspresidenten geroepen
 

Pioniers in het buitenland

De kerk in Brazilië: de toekomst is eindelijk aangebroken
Mark L. Grover 
Het Boek van Mormon, de vergadering van Israël en de wederkomstRussell M. Nelson 
Zoals Ammon zijnMaxwell T. Stone 
Tien tips voor ouders van jongvolwassenenWendy Ulrich 

Onder heiligen der laatste dagen

Nephi gaf antwoord op mijn vraag
Judy M. Smith 

Onder heiligen der laatste dagen

Twee brieven van moeder
Ken Pinnegar 

Onder heiligen der laatste dagen

Ik zag het gezicht van je moeder
Randi Reynolds Allen 

Onder heiligen der laatste dagen

Je hebt mijn huwelijk gered
Neil S. Roy 

Jongvolwassenen

Volmaakt worden in Christus
Gerrit W. Gong 

Jongeren

Goddelijke verbonden leveren sterke christenen op
D. Todd Christofferson 

Jongeren

Wat zie je?
David A. Edwards 

Onze plek

Onze plek
 

Voor de kracht van de jeugd

Werken — wie wil dat nou?
Randall L. Ridd 

Jongeren

Leidingen verleggen in modderschoenen
Raymond M. Allton 

Aangestipt

Waarom heeft God ons geschapen?
 

Aangestipt

Als ik mijn vrienden over de kerk vertel, zeggen ze dat ze niet geïnteresseerd zijn omdat de kerk te veel regels heeft. Hoe antwoord ik daarop?
 

Poster

Poster: Soms zijn dingen niet wat ze lijken
 

Jongeren

Dienen om de juiste redenen
Rasem Maluff 

Jongeren

Mormonen geloven wél in God
Brenda Hernandez Ruiz 

Bijzondere getuige

Hoe kunnen we de Geest waardig zijn?
President Boyd K. Packer 

Kinderen

Mijn les over geloof
Emma R. 

Kinderen

Mijn lichaam is een tempel
Marissa Widdison 

Jeugdwerk thuis

Door de doop en bevestiging worden we lid van de kerk
Jennifer Maddy 
Ik kan mijn doopverbond nakomen 

Ons prikbord

Ons prikbord
 

Kinderen

Om te dienen
Elder Eduardo Gavarret 

Vrienden over de hele wereld

Ik ben Pedro uit Brazilië
Amie Jane Leavitt 

Voor jonge kinderen

Sarah liep en liep
Heidi Poelman 
Kleurplaat 

Tot we elkaar weerzien

Let op de oever
Richard M. Romney 

Portret van een profeet

Portret van een profeet