Titel Auteur Luisteren Downloaden

Juli 2014

 
download

Boodschap van het Eerste Presidium

De belofte van harten die zich wenden
President Henry B. Eyring

Huisbezoekboodschap

De goddelijke bediening van Jezus Christus: Voorspraak

Notities aprilconferentie 2014

Notities aprilconferentie 2014

Wat wij geloven

We onderwijzen met de macht van de Heilige Geest

Dienen in de kerk

Leiden op de wijze van de Heiland
Ryan Carr

Profeten uit het Oude Testament

Elia

Onderwijzen met Voor de kracht van de jeugd

Werken en zelfredzaamheid
Aandacht voor LDS Charities bij evenement Verenigde Naties
Apostelen dienen vele naties
Leidsters geven troost en steun in de Filipijnen
Nieuwe zendingspresidenten geroepen

Pioniers in het buitenland

De kerk in Brazilië: de toekomst is eindelijk aangebroken
Mark L. Grover
Het Boek van Mormon, de vergadering van Israël en de wederkomst Ouderling Russell M. Nelson
Zoals Ammon zijn Maxwell T. Stone
Tien tips voor ouders van jongvolwassenen Wendy Ulrich

Onder heiligen der laatste dagen

Onder heiligen der laatste dagen
Volmaakt worden in Christus Ouderling Gerrit W. Gong
Goddelijke verbonden leveren sterke christenen op Ouderling D. Todd Christofferson
Wat zie je? David A. Edwards

Onze plek

Onze plek

Voor de kracht van de jeugd

Werken — wie wil dat nou?
Randall L. Ridd
Leidingen verleggen in modderschoenen Raymond M. Allton

Aangestipt

Aangestipt

Poster

Poster: Soms zijn dingen niet wat ze lijken
Dienen om de juiste redenen Rasem Maluff
Mormonen geloven wél in God Brenda Hernandez Ruiz

Bijzondere getuige

Hoe kunnen we de Geest waardig zijn?
President Boyd K. Packer
Mijn les over geloof Emma R.
Mijn lichaam is een tempel Marissa Widdison

Jeugdwerk thuis

Door de doop en bevestiging worden we lid van de kerk
Jennifer Maddy

Ons prikbord

Ons prikbord
Om te dienen Ouderling Eduardo Gavarett

Vrienden over de hele wereld

Ik ben Pedro uit Brazilië
Uit een interview door Amie Jane Leavitt

Voor jonge kinderen

Sarah liep en liep
Heidi Poelman

Tot we elkaar weerzien

Let op de oever
Richard M. Romney

Portret van een profeet

Portret van een profeet