Titel Auteur Luisteren Downloaden

Juli 2014

 
download

Boodschap van het Eerste Presidium

De belofte van harten die zich wenden
Henry B. Eyring

Huisbezoekboodschap

De goddelijke bediening van Jezus Christus: Voorspraak
Notities aprilconferentie 2014

Wat wij geloven

We onderwijzen met de macht van de Heilige Geest

Dienen in de kerk

Leiden op de wijze van de Heiland
Ryan Carr
Elia

Onderwijzen met Voor de kracht van de jeugd

Werken en zelfredzaamheid
Aandacht voor LDS Charities bij evenement Verenigde Naties
Apostelen dienen vele naties
Leidsters geven troost en steun in de Filipijnen
Nieuwe zendingspresidenten geroepen

Pioniers in het buitenland

De kerk in Brazilië: de toekomst is eindelijk aangebroken
Mark L. Grover
Het Boek van Mormon, de vergadering van Israël en de wederkomst Russell M. Nelson
Zoals Ammon zijn Maxwell T. Stone
Tien tips voor ouders van jongvolwassenen Wendy Ulrich

Onder heiligen der laatste dagen

Onder heiligen der laatste dagen
Volmaakt worden in Christus Gerrit W. Gong
Goddelijke verbonden leveren sterke christenen op D. Todd Christofferson
Wat zie je? David A. Edwards
Onze plek
Werken — wie wil dat nou? Randall L. Ridd
Leidingen verleggen in modderschoenen Raymond M. Allton
Aangestipt
Poster: Soms zijn dingen niet wat ze lijken
Dienen om de juiste redenen Rasem Maluff
Mormonen geloven wél in God Brenda Hernandez Ruiz
Hoe kunnen we de Geest waardig zijn? Boyd K. Packer
Mijn les over geloof Emma R.
Mijn lichaam is een tempel Marissa Widdison
Door de doop en bevestiging worden we lid van de kerk Jennifer Maddy
Ons prikbord
Om te dienen Eduardo Gavarret
Ik ben Pedro uit Brazilië Amie Jane Leavitt
Sarah liep en liep Heidi Poelman

Tot we elkaar weerzien

Let op de oever
Richard M. Romney
Portret van een profeet