Titulli Autori Dëgjo Shkarko

Gusht 2014

 
Të Korrat e Perëndisë Dieter F. Uchtdorf
Misioni Hyjnor i Jezu Krishtit: Mesia