Nosaukums Autors Klausīties Lejupielādēt

2014. gada oktobris

 
download

Augstākā prezidija vēstījums

Ticības lūgšana
Henry B. Eyring 
Sagatavojies lūgšanai! 
Lūgšanas hamburgers 

Apmeklējuma mācības vēstījums

Jēzus Kristus dievišķā misija: dzīvības maize
 

Kalpošana baznīcā

Paldies tev, brāli Džej!
Kristine Purcell 

Vecās Derības pravieši

Jeremija
 

Mēs runājam par Kristu

Nefrīta kāposts
Ellen C. Jensen 

Mūsu mājas, mūsu ģimene

Lizočkas sirds
Marina Petrova 
Misionāru, ģimenes vēstures un tempļa darbsElder David A. Bednar 
Mājas — galvenā mācīšanās vieta 
Ūdens virspusēJon Warner 

Pionieri katrā valstī

Pievēršanās un pārmaiņas Čīlē
Néstor Curbelo 
Drosme izvēlēties piedienībuCarol F. McConkie 

Pēdējo dienu svēto balsis

Mana lūgšana Ziemeļjūrā
Olaf Thorlief Jensen 

Pēdējo dienu svēto balsis

Viņš mīl tevi
Alice Victoria Weston-Sherwood 

Pēdējo dienu svēto balsis

Es uzklausīju bērniņus
Joy Cromar 

Pēdējo dienu svēto balsis

Ārkārtīgi vilinoša inde
Alison L. Randall 

Jaunie pieaugušie

Savas ticības aizstāvēšana
 

Evaņģēlijs manā dzīvē

Mana saistītā liecība
Ivy Noche 

Jaunieši

Rīcības brīvība vai tikumiskā rīcības brīvība?
Michael R. Morris 

Jautājumi un atbildes

Jautājumi un atbildes
 

Jaunieši

Kā uzdot jēgpilnus jautājumus
David A. Edwards 

Jaunieši

Kā rast spēku un gūt panākumus
Jeffrey R. Holland 

Jaunieši

Ģimenes vēstures darbs — es to daru
 

Plakāts

Plakāts: Uzzini par viņiem — iepazīsti sevi!
 

Jaunieši

Pretestība manai misijai
Alcenir de Souza 

Jaunieši

Uzzini vairāk par to, kas tevi sagaida
Cathrine Apelseth-Aanensen and Richard M. Romney 

Bērni

Kalpot tagad, lai varētu kalpot arī turpmāk
Miche Barbosa and Marissa Widdison 

Bērni

Matilde gatavojas Jauno sieviešu biedrībai
Jenn Wilks 

Bērni

Mūsu laiks ir klāt!
Jan Pinborough and Janice Kapp Perry 

Īpaša liecība

Kā es varu palīdzēt ģimenes vēstures darbā?
Quentin L. Cook 

Sākumskola mājās

„Ģimene: Vēstījums pasaulei” nāca no Dieva, lai palīdzētu manai ģimenei
Erin Sanderson and Jean Bingham 

Draugi visā pasaulē

Es esmu Barbara no Čīles
Amie Jane Leavitt 

Mūsu lappuse

Mūsu lappuse
 

Bērni

Paverieties augšup
Adrián Ochoa 

Bērni

Ģimene kā komanda
Sheralee Hardy 

Līdz mēs atkal tiksimies

maldināšana
Elder M. Russell Ballard 
Atziņas