Nosaukums Autors Klausīties Lejupielādēt

novembris 2014

 

Sunday Morning Session

Apsver ceļu, kuru staigā!
Thomas S. Monson 

News of the Church

Mācības mūsdienām
 

Saturday Morning Session

Liecības saņemšana par gaismu un patiesību
Dieter F. Uchtdorf