1915. aastal andsid viimse aja prohvetid meile nõu pühendada üks õhtu nädalas peredele. Alguses kutsuti seda „kodu õhtuks” – see oli aeg, mil õppida evangeeliumi ja koos lõbusalt aega veeta, tugevdades samal ajal oma maiseid ja igavikulisi sidemeid.

Sada aastat hiljem aitab pereõhtu meil jätkuvalt rajada peresid, mis kestavad igavesti. Prohvetid lubavad, et pereõhtu kaudu on meie südames suurem usk ja vaimne jõud ning meie kodus valitseb suurem kaitse, ühtsus ja rahu.

Me kõik kuulume perekonda maa peal ja oleme oma Taevase Isa pere osa. Kus me ka ei oleks maailmas ja milline meie olukord elus ka poleks, võime me pereõhtut pidada ja seda tähistada.

Vasakul: Moua pere kolis hiljuti Taisse, kus nad õppisid evangeeliumi ja said ristitud. Pereõhtul uurivad nad Mormoni Raamatut nii hmongi keeles, oma emakeeles, kui ka tai keeles, mis on nende uue kodu keel.

All: Lõbusalt aega veetes ja mängides loob Santose perekond Portugalis pereõhtul lähedasi sõprussidemeid.

Paremal: Kongo Demokraatlikus Vabariigis on perekond on enamat kui ema, isa ja lapsed. Kui vend Suekameno kogub oma pere pereõhtuks kokku, liituvad nendega ka paljud teised külaelanikud.

Ülal: Õde Gercan Filipiinidel kasutab Algühingu laule ja traditsioonilist muusikat, et õpetada oma lapsi evangeeliumist rõõmu tundma.

Andersoni perele, kes viibivad sellel pildil oma Ameerika Ühendriikide Georgia osariigi kodu köögis, meeldib küpsiseid valmistada. Mõnikord kasutavad neid osana õpetusest ja mõnikord lihtsalt maiustusena.

Ülal: Vend ja õde Reynolds Ameerika Ühendriikides Washingtoni osariigis leiavad lihtsaid viise, kuidas oma väikestele lastele evangeeliumi õpetada, et nad võiksid seda õppida ja mõista.

Ülalt paremalt: Espinoza pere Boliivias kaasab pereõhtule oma austaud vanaema, kui nad laulavad ja evangeeliumi õpivad.

Jini pere jaoks Ameerika Ühendriikides Georgia osariigis on pereõhtu lemmiktegevuseks pereajaloo uurimine. Nad naudivad oma lastele Korea pärandi õpetamist.

Ligertwoodi pere Austraalias veedab mõnikord osa pereõhtust väljas, uurides oma linna kauneid paiku.