Tähelepanekud

Kui tihti me ütleme teistele häid sõnu?

„Võiksime endale kontrolliks mõned küsimused esitada. ‥ 1. Millal ma viimati oma kaaslast siiralt kas omaette või laste ees kiitsin? 2. Millal ma viimati palves tema eest tänasin, tema vastu armastust väljendasin või tema eest siiralt usuga palvetasin? 3. Millal ma jätsin viimati ütlemata midagi sellist, mis oleks võinud talle haiget teha? 4. Millal ma viimati vabandasin ja alandlikult andeks palusin – lisamata sõnu „kui sa vaid oleks” või „kui sa vaid poleks”? 5. Millal otsustasin viimati olla õnnelik, selle asemel, et oma õigust taga ajada?”

Linda K. Burton, Abiühingu üldjuhataja. Me tõuseme koos taevasse. – 2015. a kevadine üldkonverents.