Imetlusväärsed noored mehed ja noored naised pühakirjades

Gisela Guthier

Autor, kes oli seminariõpetaja, elas Saksamaal ja suri 2012. aastal.

Prindi Jaga

  Pühakirjades leidub lugusid paljudest õigemeelsetest noortest, kellelt te võite õppida ja kelle eeskuju järgida.

  Andrew Bosley illustratsioon

  Issand armastab Kiriku noori. Ta usaldab teid. Igal ajajärgul on Issand inspireerinud ustavaid noori mehi ja noori naisi oma rahvast juhtima ja õnnistama. Ta vajab nende loovust, julgust ja originaalsust. See on alati nii olnud ja on nii ka edaspidi.

  Paljude noorte kangelaste eeskujud on kuldniidina läbi pühakirjade põimunud. Kuigi nad elasid kaua aega tagasi, võite te järgida nende eeskuju ja leida ühiseid jooni nende eluga. Nende peredes oli probleeme, nad elasid ebaõiglase rahva keskel, nad seisid silmitsi Koljatitega, kuid nende julgus, kuulekus ja usk Jeesusesse Kristusesse aitas neil raskusi ületada – just nagu need võivad aidata raskusi ületada ka teil.

  Aabraham

  Aabrahami otsustuskindlus, julgus ja tahe tõsta oma hääl kurjuse vastu oli imetlusväärne – isegi veel imetlusväärsem on see siis, kui arvesse võtta, et tema enda isa kummardas ebajumalaid. Noore mehena seisis ta nii tugevalt õigemeelsuse eest, et teda peaaegu ohvriannina tapeti. (vt Aabr 1:2–7.)

  Egiptuse Joosep

  Ta oli 17-aastane, kui tema vanemad vennad müüsid ta orjusesse, kuid Issanda õnnistuste abiga pööras Joosep selle raske olukorra heaks. Teda ei alistatud, kuna ta ei andnud kunagi alla. Ta usaldas jätkuvalt Issandat. Joosepi sisemine suuremeelsus ilmneb enim selles, kuidas ta endale tehtud ülekohtu üllalt andestas. (Vt 1Ms 37; 45.)

  Taavet

  Teismelisena oli Taavet lambakarjane ja võitles oma lammaste kaitsmiseks karude ja lõvidega. Tema enesekindlus ei tulnud tema karjase-võimetest, vaid tema usust Taevasesse Isasse, nagu võime näha tema võitlusest Koljatiga. (Vt 1Sm 17:32–54.)

  Ester

  Estril oli meelekindlust oma rahva päästmiseks omaenda elu ohtu seada. Mitte ilu, vaid vaimsed omadused tegid temast suursuguse inimese. (Vt Est 4–5.)

  Taaniel

  Andrew Bosley illustratsioon

  Ta kuuletus Issanda terviseseadusele hoolimata sellest, et teised tema ümber seda ei teinud. Ta palvetas, kuigi Taevase Isa poole palvetamine oli kuninga käsu vastu. Tänu tema õigemeelsusele ja Vaimu inspiratsioonile avatusele õnnistas Issand Taanieli võimega seletada unenägusid ja nägemusi. Ta sai Taevaselt Isalt nii palju väge ja tarkust, et ohtu sattudes olid taeva väed tema kasutuses. (Vt Tn 1; 6.)

  Nefi

  Nefi oli imeline eeskuju, kui ta ütles: „Ma lähen ja teen seda, mida Issand on käskinud” (1Ne 3:7). Tal oli julgust teha, mida temalt paluti. Kas ta elas mugavas kodus? Ei, ta elas palju aastaid kõnnumaal. Kas asjad läksid tal hästi? Ei, tema vennad olid tema peale tihti vihased ja püüdsid teda mõnikord isegi tappa. Kõigi nende katsumuste jooksul kuuletus ta Issanda käskudele.

  Kaks tuhat noort ammonlast

  Need noored mehed kasvasid ustavate vanematega ja usk oma emade sõnadesse õnnistas neid. Nad õppisid täpselt kuulama ja kuuletuma ning lahingutes ei kahelnud nad, et Taevane Isa neid kaitseb. (Vt Al 56:45–48.)

  Mormon

  Kui ta oli 15-aastane külastas Issand teda, kuna ta oli alandlik ja puhas vaatamata teda ümbritsevate inimeste roojasusele. 15-aastaselt sai Mormon ka armee juhatajaks. Hiljem usaldati talle pühakirjade kirjutamine. (Vt Mr 1–2.)

  Joseph Smith

  14-aastasena uuris ta pühakirju ja palvetas, et teada, millise kirikuga liituda. Issand kutsus ta taastama Jeesuse Kristuse Kirikut. Joseph pühendas terve oma elu selle ülesande täitmisele paljudest takistustest ja raskustest hoolimata. 17-aastaselt külastas teda ingel Moroni, kes näitas talle kuldplaate. Isegi noorena oli Joseph Smith vägev õpetaja ja end ümbritsevatele inimestele suur eeskuju. (Vt JSA 1.)

  Sinu päev

  Kas imeliste noorte meeste ja noorte naiste päevad on möödas? Ei! Ingel Moroni rääkis Joseph Smithile, et Joeli prohvetlik kuulutus läheb varsti täide:

  „Ja pärast seda sünnib, et ma valan oma Vaimu kõige liha peale! Siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie vanemad uinuvad unenägusid nähes, teie noored mehed näevad nägemusi!

  Ja neil päevil ma valan oma Vaimu ka sulaste ja ümmardajate peale” (Jl 2:28–29; vt JSA 1:41).