Pealkiri Autor Kuula Laadi alla

Oktoober 2015

 
download
Soovitusi pereõhtu pidamiseks

Esimese Presidentkonna sõnum

Jõudke finišisse põleva tõrvikuga
President Dieter F. Uchtdorf

Külastusõpetuse sõnum

Jeesuse Kristuse jumalikud omadused: täidetud ligimesearmastusega

Teenimine Kirikus

Kas ma tegin piisavalt?
Brooke Barton

Meenutused

Kõrvitsad või melonid?
Rachel Cox
Nägija Joseph Richard E. Turley Jr., Robin S. Jensen ja Mark Ashurst-McGee,
Sõnad, mis muudavad meie maailma Norman C. Hill
Õpetame noortele kuidas juhtida Päästja viisil Carol F. McConkie
Pereõhtu tähistamine Cynthia Collier
Päästmisplaan: püha teadmiste aare meie juhtimiseks Vanem Robert D. Hales
Kui tähtis see olla võib? Kelly Laing
Õde Spafford kõneles minuga Sandy Howson
Ma ei teadnud, miks ma seal olin Amber Cheney
Palvetades endale tee Rotumale John K. Muaror
Elada tõsise kavatsusega Randall L. Ridd
Usk, teenimine ja leivapäts Nissanka (Nissh) Muthu Mudalige
Pornograafialõksust pääsemine Vanem Dallin H. Oaks
Õigel ajal õiges kohas

Plakat

Plakat: Teie eluraamat

Rida rea järel

1. Moosese 1:26–27
Minu tõeotsing Peng Hua
Imetlusväärsed noored mehed ja noored naised pühakirjades Gisela Guthier

Küsimused ja vastused

Küsimused ja vastused
Võidukas otsus Marissa Widdison

Küsimusenurk

Mis sulle Kiriku liikmeks olemise juures kõige enam meeldib?

Meie lehekülg

Meie lehekülg

Pühakirja aeg

Peetrus, Korneelius ja ingel
Erin Sanderson
Abi leidmine Kimberly Reid
Oo, ei! Mis nüüd saab?

Väiksematele lastele

Pauli kõrvitsad
Ray Goldrup
Meid kokku on miljon Sõnad: Jan Pinborough

Jällenägemiseni!

Tee varjupaika
President Henry B. Eyring
tähelepanekud Linda K. Burton