Esimese Presidentkonna sõnum, mai 2016

Valikud

President Thomas S. Monson

Prindi Jaga

  Valigem alati raskem õige kergema vale asemel.

  Vennad ja õed! Enne kui ma täna oma kõnega alustan, soovin ma välja kuulutada neli uut templit, mis ehitatakse eelolevate kuude ja aastate jooksul järgmistesse kohtadesse: Quito tempel Ecuadoris, Harare tempel Zimbabwes, Belémi tempel Brasiilias ja teine tempel Limas Peruus.

  Kui ma 1963. aastal Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmeks sain, oli terves Kirikus 12 töötavat templit. Provo kesklinna templi õnnistamisega kaks nädalat tagasi on kogu maailmas nüüdseks töös 150 templit. Kui tänulik ma olen nende õnnistuste eest, mida me nendes pühakodades saame!

  Nüüd, vennad ja õed, soovin ma väljendada tänu võimaluse eest jagada teiega täna mõningaid mõtteid.

  Olen hiljuti mõelnud valikutele. On öeldud, et ajaloo uks liigub väikestel hingedel ning sama kehtib inimeste elu kohta. Meie valikud määravad meie saatuse.

  Kui me lahkusime surelikkusele eelnevast eksistentsist ja tulime surelikkusesse, tõime endaga kaasa valiku anni. Meie eesmärk on saada selestiline hiilgus, ja valikud, mida me teeme, määravad suurel määral, kas me saavutame oma eesmärgi või mitte.

  Enamik teist on tuttavad Alice’iga Lewis Carrolli raamatust „Alice Imedemaal”. Mäletate, et Alice jõuab ristteele, kus tema ees on kaks rada, mis viivad vastupidises suunas. Kui Alice mõtiskleb, kuhupoole minna, seisab ta vastamisi Irvik Kassiga, kellelt küsib: „Kumba rada mööda peaksin ma minema?”

  Kass vastab: „See sõltub sellest, kuhu sa tahad välja jõuda. Kui sa ei tea, kuhu sa tahad välja jõuda, siis ei loe ka, kumba rada mööda sa lähed.”1

  Erinevalt Alice’ist teame meie, kuhu me minna tahame, ja on oluline, kuhupoole me läheme, sest rada, mida me selles elus järgime, viib meie sihtkohta järgmises maailmas.

  Otsustagem ehitada eneses suurt ja vägevat usku, mis on meie kõige mõjusamaks kaitseks vastase plaanide vastu – tõeline usk, selline usk, mis meid toetab ja kinnitab meie soovi valida õiget. Ilma sellise usuta ei lähe me kuskile. Selle usuga võime saavutada oma eesmärgid.

  Kuigi on tähtis valida arukalt, on aegu, mil teeme rumalaid valikuid. Meie Päästja antud meeleparanduse and võimaldab meil korrigeerida kurssi, et võiksime naasta rajale, mis viib meid selestilisse hiilgusesse, mida me otsime.

  Säilitagem julgust seista vastu üldsuse arvamusele. Valigem alati raskem õige kergema vale asemel.

  Kui me mõtiskleme oma elu igapäevaste valikute üle – kas teha see valik või teine valik – kui me valime Kristuse, oleme teinud õige valiku.

  Et see võiks alati nii olla, on minu südamest tulev ja alandlik palve Jeesuse Kristuse, meie Issanda ja Päästja nimel, aamen.

  Näita viited

  Viide

  1. 1.

   Kohandatud raamatust Lewis Carroll. Alice Imedemaal (1898).