Besøkende lærerinners budskap

Våre muligheter som foreldre

Skriv ut Del

  Studer ydmykt dette stoffet, og søk å få vite hva du skal dele med andre. Hvordan vil det å ha en forståelse av “Familien - en erklæring til verden” styrke din tro på Gud, og velsigne dem du våker over som besøkende lærerinne? Du finner mer informasjon på reliefsociety.lds.org.

  Tro, familie, hjelp

  family-with-little-girl

  “Det var nødvendig at Guds åndebarn skulle bli født på jorden og utvikle seg mot evig liv,” underviste eldste Dallin H. Oaks i De tolv apostlers quorum. “I lys av den ultimate hensikten med den store plan for lykke, tror jeg at de største skattene både på jorden og i himmelen er våre barn og våre etterkommere.”1

  Eldste Neil L. Andersen i De tolv apostlers quorum sa:

  “Vi tror på familier, og vi tror på barn. …

  ‘…Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden’ (1 Mosebok 1:28). …

  Denne befalingen har ikke blitt glemt eller satt til side i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige.”2

  Selv om ikke alle av oss blir foreldre i dette liv, kan vi gi næring til barn i alle aldre. Vi gleder oss over velsignelsene ved å være en del av vår himmelske Faders familie, og vi opplever gleder og utfordringer med å være del av en jordisk familie. Og for mange venter foreldreansvaret i evigheten.

  Ytterligere skriftsteder

  Salmene 127:3; Matteus 18:3-5; 1 Nephi 7:1; Moses 5:2-3

  Historier fra virkeligheten

  “Mange røster i dagens samfunn marginaliserer betydningen av å få barn, eller foreslår å utsette eller begrense antall barn i en familie,” sa eldste Andersen. “Mine døtre henviste meg nylig til en blogg skrevet av en kristen mor (fra et annet trossamfunn) med fem barn. Hun sa: ‘Når man vokser opp i denne kulturen, er det svært vanskelig å få et bibelsk perspektiv på morsrollen. … Barn betyr langt mindre enn studier. Helt klart mindre enn reiser. Mindre enn muligheten til å gå ut når man vil om kvelden. Mindre enn å forme kroppen på helsestudio. Mindre enn noen jobb man måtte ha eller håpe å få.’ Så tilføyer hun: ‘Å være mor er ingen hobby, det er et kall. Man samler ikke på barn fordi man syns de er søtere en frimerker. Det er ikke noe man gjør hvis man får presset det inn i timeplanen. Dette er det Gud ga deg tiden for.’”3

  Vis henvisninger

  Noter

  1. 1.

   Se Dallin H. Oaks, “Den store plan for lykke,” Lys over Norge, jan. 1994, 69. Ensign, nov. 1993, 72, 75.

  2. 2.

   Neil L. Andersen, “Barn,” Liahona, nov. 2011, 28.

  3. 3.

   Neil L. Andersen, “Barn,” 28.