Besøkende lærerinners budskap

Foreldreansvar er en hellig plikt

Skriv ut Del

  Studer ydmykt dette stoffet, og søk inspirasjon for å få vite hva du skal dele med andre. Hvordan vil det å ha en forståelse av “Familien - en erklæring til verden” styrke din tro på Gud, og velsigne dem du våker over som besøkende lærerinne? Du finner mer informasjon på reliefsociety.lds.org.

  Tro, familie, hjelp

  Hjelpeforeningens emblem
  family sitting around the table

  Vår himmelske Fader opprettet familier for å hjelpe oss å lære riktige prinsipper i kjærlige omgivelser. President Thomas S. Monson har sagt: “Gi ditt barn en kompliment og en klem. Si ‘Jeg er glad i deg’ oftere. Gi alltid uttrykk for takk. La aldri et problem som må løses, bli viktigere enn en person som trenger å bli vist kjærlighet.”1

  Susan W. Tanner, tidligere Unge kvinners øverste president, sa: “Vår himmelske Fader viser oss det mønster vi skulle følge. Han elsker oss, underviser oss, er tålmodig med oss og stoler tilstrekkelig på oss til å gi oss handlefrihet… Noen ganger forveksles disiplin, som betyr ‘å undervise’, med kritikk. Barn – så vel som folk i alle aldre – oppfører seg bedre når de får kjærlighet og oppmuntring fremfor å bli kritisert.”2

  “Hvis vi trofast har familiebønn, skriftstudium, familiens hjemmeaften, gir prestedømsvelsignelser og viser overholdelse av sabbatsdagen,” sa eldste Quentin L. Cook i De tolv apostlers quorum, “vil våre barn… være forberedt for et evig hjem i himmelen, uansett hva som møter dem i en vanskelig verden.”3

  Ytterligere skriftsteder

  1 Nephi 8:37; 3 Nephi 22:13; Lære og pakter 93:40; 121:41

  Levende historier

  “Jeg leste avisen da et av mine små barnebarn krøp inntil meg,” sa eldste Robert D. Hales i De tolv apostlers quorum. “Mens jeg leste, var jeg glad for å høre den søte stemmen hans prate i vei i bakgrunnen. Tenk dere hvor overrasket jeg ble, da han litt etterpå trengte seg inn mellom meg og avisen. Han tok mitt ansikt i hendene sine og presset nesen opp til min og spurte: ‘Bestefar, er du der inne?’

  … Å være der betyr å forstå de unge og ha kontakt med dem. Å ha kontakt betyr ikke bare å samtale med dem, men også å gjøre noe sammen med dem …

  Vi må planlegge og benytte oss av undervisningsøyeblikk …

  Jo lenger jeg lever, desto mer forstår jeg at undervisningsøyeblikkene i min ungdom, spesielt med mine foreldre, har formet mitt liv og gjort meg til den jeg er.”4

  Vis henvisninger

  Noter

  1. 1.

   Thomas S. Monson, “Et kjærlig hjem – Veiledning fra vår profet,” Liahona, aug. 2011, 4.

  2. 2.

   Susan W. Tanner, “Fortalte jeg deg…?” Liahona, mai 2003, 74.

  3. 3.

   Quentin L. Cook, “Min Gud er mitt lys,” Liahona, mai 2015, 64.

  4. 4.

   Robert D. Hales, “Vår plikt overfor Gud: Foreldres og lederes oppgave med den oppvoksende generasjon,” Liahona, mai 2010, 96, 95.