Pavadinimas Autorius Klausyti Atsisiųsti

Spalis 2016

 
download
Šeimos namų vakaro idėjos

Pirmosios Prezidentūros žinia

Paklusnumo palaimos
Thomas S. Monson

Lankomojo mokymo žinia

Dievo skirta būt šeima

Tarnavimas Bažnyčioje

Mano tarnystės kupini sekmadieniai
Jeffery A. Hogge

Apmąstymai

Paskutinė Melvos vakarienė
Cheryl Harward Wilcox

Mokymas Gelbėtojo būdu

Mokymosi džiaugsmas
Tad R. Callister
Maži vaikai ir sakramentas Aaron L. West
Savižudybės suvokimas. Įspėjamieji ženklai ir prevencija Kenichi Shimokawa
Netikėtoje vietoje aptikti pranašiški žodžiai Colette Lindahl
Šeimos istorija. Ramybė, apsauga ir pažadai Bradley D. Foster
Meilė ar geiduliai? Joshua J. Perkey
Tarnavimas Užjordanėje R. Velė Džonson ir Reičelė Koulman

Pastarųjų dienų šventųjų balsai

Maldauju pasigailėjimo
Matthew Crandall

Pastarųjų dienų šventųjų balsai

Angelai, vardu ponas ir ponia Danai
Nancy Little

Pastarųjų dienų šventųjų balsai

Šeimos istorijos metas
Rachel Lewis

Pastarųjų dienų šventųjų balsai

Vadas Moronis padėjo man mokyti vidurinės mokyklos mokinius
Ben Floyd

Mūsų namai, mūsų šeimos

Pasninkas ir malda dėl Emos
Cecilie Norrung
Būkite tikroji tūkstantmečio karta Russell M. Nelson
Vidutinės temperatūros stebuklas David A. Edwards

Plakatas

Plakatas. Įsivaizduokite save atgaivintus
Galia ištverti Jessica Turner as told to Lynne Crandall

Bažnyčios vadovų atsakymai

Kaip Kristų padaryti savo gyvenimo centru
D. Todd Christofferson
Mokymosi receptas Rosemary Thackeray

Klausimai ir atsakymai

Kai kurie žmonės man sako, kad jei noriu stiprėti, turiu turėti tokį draugą, kuris negyvena pagal tokius pačius standartus, kaip gyvenu aš. Ar tai tiesa?
Dingęs žvejys Julia Ventura

Apaštalo atsakymai

Kaip galiu padėti savo namus padaryti ramia vieta?
Gary E. Stevenson

Mūsų puslapis

Mūsų puslapis

Tikėjimą rodantys vaikai

Pasakojimas apie Storę
Jill Hacking
Mamos pamokos Jairo Mazzagardi

Mormono Knygos herojai

Mormono knygos herojės moterys

Mormono Knygos istorijos

Kelionė į pažadėtąją žemę

Spalvinimo puslapis

Muzika suteikia man laimės

Kol susitiksime vėl

Dieviškas Viešpaties Bažnyčios genialumas
Gordon B. Hinckley
Įžvalgos