»Kao što sam volio vas«

Ispiši Podijeli

  Prije mnogo godina moj mi je prijatelj Louis ispričao emotivnu priču o svojoj nježnoj, dragoj majci. Kada je umrla, svojim sinovima i kćerima nije ostavila nikakvo novčano bogatstvo već bogato nasljeđe u obliku uzora, žrtve, poslušnosti.

  Nakon posmrtnih govora i tužne povorke do groba, sad već odrasla, djeca su razvrstala malu imovinu koju im je majka ostavila. Među njom je Louis otkrio poruku i ključ. Poruka je glasila: »U spavaćoj sobi na uglu, u donjoj ladici mog ormara nalazi se mala kutija. Sadrži sve moje blago. Ovaj ključ otvara tu kutiju.«

  Svi su se pitali kakvu je to majka značajnu vrijednost posjedovala da je to stavila pod ključ.

  Izvadili su kutiju i pažljivo je otvorili pomoću ključa. Dok su Louis i ostali pregledavali sadržaj kutije, pronašli su pojedinačne fotografije svakog djeteta, s djetetovim imenom i datumom rođenja. Louis je zatim izvadio rukom napravljenu čestitku za Valentinovo. Neurednim, dječjim rukopisom, koji je prepoznao kao svoj, pročitao je riječi koje je napisao prije 60 godina: »Draga majko, volim te.«

  Svi su postali emotivni, glasovi su omekšali, a oči zasuzile. Majčino je blago bila njezina vječna obitelj. Snaga toga počivala je na čvrstom temelju riječi »volim te«.

  U današnjem svijetu, taj čvrsti temelj ljubavi nigdje nije toliko potreban kao kod kuće. I nigdje svijet ne bi mogao pronaći bolji primjer tog temelja nego u domovima svetaca posljednjih dana koji su ljubav učinili središtem svojeg obiteljskog života.

  Onima među nama, koji tvrde da su učenici Spasitelja Isusa Krista, dao je ovu utjecajnu uputu:

  »Novu vam zapovijed dajem: Ljubite jedan drugoga; kao što sam ja ljubio vas, ljubite i vi jedan drugoga.

  Ako imadnete ljubavi jedan prema drugome, po tom će svi upoznati da ste moji učenici.«1

  Ako ćemo obdržavati zapovijed ljubavi jedan prema drugomu, moramo se jedni prema drugima odnositi sa suosjećanjem i poštovanjem, pokazujući svoju ljubav u svakodnevnom međudjelovanju. Ljubav nudi nježnu riječ, strpljiv odgovor, nesebično djelo, slušanje s puno razumijevanja, srce spremno oprostiti. U svim našim odnosima, ta i druga slična djela pomoći će da se vidi ljubav u našim srcima.

  Predsjednik Gordon B. Hinckley (1910.–2008.) je primijetio: »Ljubav… je lonac sa zlatom na kraju duge. No to je više od kraja duge. Ljubav je također na početku i iz nje proistječe ljepota koja se proteže nebom tijekom olujnog dana. Ljubav je sigurnost zbog koje djeca plaču, žudnja mladih, ljepilo koje vezuje brak i umirujući utjecaj koji sprječava sukobe u domu, to je mir starosti i tračak nade koji svijetli kroz smrt. Kako li su bogati oni koji uživaju u njoj u svojim odnosima s obitelji, prijateljima, crkvom i susjedima.«2

  Ljubav je sama suština evanđelja, najplemenitija osobina ljudske duše. Ljubav je lijek za napaćene obitelji, povrijeđene zajednice i nezdrave narode. Ljubav je osmijeh, pozdrav, ljubazan komentar i kompliment. Ljubav je žrtva, služenje i nesebičnost.

  Muževi, volite svoje žene. Odnosite se prema njima s dostojanstvom i poštovanjem. Sestre, volite svoje muževe. Odnosite se prema njima s poštovanjem i ohrabrenjem.

  Roditelji, volite svoju djecu. Molite se za njih, podučavajte ih i svjedočite im. Djeco, volite svoje roditelje. Pokažite im poštovanje, zahvalnost i poslušnost.

  Bez čiste Kristove ljubavi, savjetuje Mormon, »ništa s[mo]«.3 Moja je molitva da slijedimo Mormonov savjet da »moli[mo] se Ocu svom odlučnošću srca da se onom ljubavlju ispuni[mo] kojom on obdari prave sljedbenike Sina svojega Isusa Krista, da postane[mo] sinovi Božji. Da budemo poput njega, kad se on pojavi«.4

  Naučavanje iz ove poruke

  Predsjednik Monson nas podučava o važnosti iskazivanja prave kristolike ljubavi, posebice kod kuće. One koje posjećujete možete zamoliti da se okupe kao obitelj i razgovaraju o načinima na koje mogu pokazati više ljubavi jedni prema drugima. Možete ih potaknuti da odaberu jednu od tih ideja i isplaniraju kako ju postići kao obitelj. Na primjer, članovi obitelji mogu nastojati ponuditi tajno djelo služenja drugom članu obitelji svakoga tjedna. Možete ih zamoliti da kasnije promisle kako je težnja za postizanjem cilja povećala ljubav u njihovom domu.

  Mladi

  Moliti za mir

  Autorica živi u Arizoni, SAD.

  Moji roditelji su često prisustvovali sastancima nakon crkve, a ja sam pazila na moja tri mlađa brata i pomagala u pripremi ručka – premda su često bili nervozni i gladni. Obično sam, kada su se počeli svađati, brzo mogla riješiti mali problem. No ponekad je bilo teško pomiriti ih jednom kad je svađa započela jer bih se uzrujala.

  Jedno poslijepodne moja su se braća osobito teško uspijevala složiti. Otkrila sam da moji pokušaji pomirbe samo pogoršavaju stvari jer sam bila uzrujana. Stoga sam samo napravila svoj ručak i prestala razgovarati. Naposljetku sam obznanila: »Molit ću se. Možemo li molim vas biti tiho na minutu?« Jednom kad su se smirili, zamolila sam za blagoslov hrane. Prije nego sam završila molitvu, dodala sam: »I molim te pomogni nam da budemo mirotvorci.«

  Isprva se činilo da nisu čuli i počeli su se ponovno svađati. Bila sam ljuta, no znala sam da trebam biti što brižnija i smirenija mogu biti jer sam se upravo molila za mir. Nakon minute osjećala sam se vrlo smireno. Šutke sam jela i dečki su se s vremenom prestali svađati. Shvatila sam da je mir koji sam osjetila bio odgovor na jednostavnu molitvu. Molila sam se da budem mirotvorac i Nebeski Otac mi je pomogao da ostanem smirena kad sam htjela vikati. Znam da nam on doista može dati mir.

  Djeca

  Pravo blago

  Predsjednik Monson priča o majci koja je imala posebnu kutiju s blagom. Kad su njezina djeca otvorila kutiju, pronašla su svoje slike. Majčino je blago bila njezina obitelj!

  Pravo blago nije zlato ili nakit – već ljudi koje volite. Koga vi volite? Nacrtajte kutiju s blagom s njihovom slikom ili imenima unutar kutije.

  © 2017. Intellectual Reserve, Inc. Sva prava pridržana. Tiskano u Njemačkoj. Pravo engleskog izdanja odobreno: 6/16. Pravo prevođenja odobreno: 6/16. Naslov izvornika: First Presidency Message, February 2017. Croatian. 97922 119

  Prikaži reference

   Napomene

  1.   1.

   Ivan 13:34–35

  2.   2.

   Gordon B. Hinckley, »And the Greatest of These Is Love«, Ensign, ožujak 1984., 3

  3.   3.

   Moroni 7:46; vidi i stih 44

  4.   4.

   Moroni 7:48