Titel Auteur Luisteren Downloaden

Februari 2017

 
download
Ideeën voor de gezinsavond

Boodschap van het Eerste Presidium

‘Zoals Ik u liefgehad heb’
President Thomas S. Monson

Huisbezoekboodschap

De verzoening van Christus is een teken van Gods liefde

Notities oktoberconferentie 2016

Notities oktoberconferentie 2016

Wij spreken over Christus

Het echte wonder van genezing
Jonathan Taylor

Ons thuis, ons gezin

Ga ik dood?
Gregory Hamblin
Het leven is als een toneelstuk: het heilsplan in drie bedrijven Margaret Willden
De stem van de Geest Ouderling Eduardo Gavarret

Geloofsportret

Adriana González: Central Department (Paraguay)
De geschiedenis van de kerk begrijpen door studie en geloof Keith A. Erekson
Hartzeer en hoop: wanneer een huwelijkspartner zich met pornografie inlaat
Op zoek naar een tempel Mireille Rouffet
Familiegeschiedenis en de zegeningen van de tempel Ouderling Dale G. Renlund
Ik gaf mijn zendingsfonds weg Frederick John Holt, West Sussex (Engeland)
Gemoedsrust vinden in het avondmaal Jane McBride (Colorado, VS)
De troostende kracht van Christus Chris Deaver, Californië (VS)
Leren van de Heer: alleenstaande ouder Susan Kagie (Utah, VS)
Gemoedsrust vinden in onvolmaaktheid Elizabeth Lloyd Lund
Zwakheden aanpakken, geloof schetsen E. Tracy Williams
Op een tweesprong met mijn vrienden Stephen W. Owen

Poster

Poster: Reik elkaar de hand
Opzoeken, meenemen, onderwijzen: doe mee aan de tempeluitdaging Carlisa Cramer
Drie manieren om aan je familiegeschiedenis te werken Sally Johnson Odekirk

Regel op regel

1 Korinthe 10:13

Antwoord van kerkleiders

Hoe je jezelf verandert
Ouderling Jeffrey R. Holland

Onze plek

Onze plek

Vraag & antwoord

Hoe kan ik tijd vrijmaken voor kerkactiviteiten, de gezinsavond en persoonlijke en gezinsschriftstudie, als ik al zoveel tijd aan school en huiswerk moet besteden?
Toen het plan werkelijkheid werd Alissa Holm
Ik? Een pestkop? Merillee Booren

KINDEREN MET EEN GOED HART

Liefde voor vrienden tonen
Devan Jensen, Utah (VS)
Meester van vermenigvuldiging Jessica Larsen

Antwoord van een apostel

Wat zijn priesterschapssleutels?
Ouderling Gary E. Stevenson

Figuren uit de Schriften

De doop en het priesterschap hersteld

Verhalen van Jezus

Toen Jezus jong was
Kim Webb Reid

Kleurplaat

Ik kan lief zijn voor anderen

Tot we elkaar weerzien

De gelijkenis van de onverstandige bij
Ouderling James E. Talmage (1862–1933)
Conferentiecitatenkaartjes