Budskab fra Det Første Præsidentskab

Udrustet med retfærdighed

Udskriv Del
  Family reading scriptures

  Guds profet på jorden, præsident Thomas S. Monson, har sagt: »I dag står vi over for det største opbud af synd, lastefuldhed og ondt, der nogensinde har været samlet for øjnene af os.«1

  Overrasker det jer at høre, at præsident Monson udtalte de ord for 50 år siden? Hvis vi dengang stod over for et hidtil uset opbud af ugudelighed, hvor meget større trussel udgør det onde så ikke i dag? Af gode grunde har Herren om vores uddeling sagt: »Se, fjenden har forenet sig« (L&P 38:12).

  Den krig, vi alle »modigt må … kæmpe«,2 begyndte, inden vi blev født på denne jord. Den begyndte tilmed, inden jorden blev skabt. Den begyndte for mange årtusinder siden i det førjordiske rige, hvor Satan gjorde oprør og »stræbte efter at tilintetgøre menneskets handlefrihed« (Moses 4:3).

  Satan tabte det slag og »blev styrtet … til jorden« (Åb 12:9), hvor han i dag fortsætter sin krig. Her på jorden »fører han krig mod Guds hellige og omringer dem på alle sider« (L&P 76:29) med løgn, svig og fristelser.

  Han fører krig mod profeterne og apostlene. Han fører krig mod kyskhedsloven og ægteskabets ukrænkelighed. Han fører krig mod familien og templet. Han fører krig mod alt, der er godt og helligt.

  Hvordan kan vi kæmpe mod sådan en fjende? Hvordan kan vi kæmpe mod det onde, der synes at opsluge vores verden? Hvad skal vi kæmpe med? Hvem skal vi kæmpe med?

  Lammets kraft

  Profeten Joseph Smith sagde, at Satan kun har magt over os i den grad, vi giver ham den.3

  Nefi så vor tid og »så Guds lams kraft, at den kom ned over de hellige i Lammets kirke og over Herrens pagtsfolk, som var spredt over hele jordens overflade, og de blev udrustet med retfærdighed og med Guds kraft i stor herlighed« (1 Ne 14:14; fremhævelse tilføjet).

  Hvordan udruster vi os med retfærdighed og kraft? Vi holder sabbatsdagen hellig og ærer præstedømmet. Vi indgår og holder hellige pagter, arbejder på vores slægtsforskning og besøger templet. Vi fortsætter med at omvende os og trygler Herren om at anvende »Kristi forsonende blod, så vi kan få tilgivelse for vore synder« (Mosi 4:2). Vi beder, tjener, vidner og udøver tro på Jesus Kristus.

  Vi ruster os også med retfærdighed og kraft, når vi »bestandigt [gemmer] livets ord i [vores] sind« (L&P 84:85). Vi gemmer de ord i os ved at fordybe os i de hellige skrifter og i Guds udvalgte tjeneres ord, der som med hans egen røst fortæller om hans vilje og sind (se L&P 68:4) ved næste måneds generalkonference.

  I vores kamp mod det onde må vi altid huske på, at vi får hjælp fra begge sider af sløret. Vores allierede omfatter Gud den evige Fader, Herren Jesus Kristus og Helligånden.

  Vores allierede tæller også himlens usete hære. »Frygt ikke,« sagde Elisa til en frygtsom ung mand, der fik øje på fjendens styrker, »der er flere på vores side end på deres!« (2 Kong 6:15-16).

  Vi behøver ikke at frygte. Gud elsker sine hellige. Han vil aldrig svigte os.

  Jeg ved, at Gud har bønhørt mig og befriet mig fra det onde. Jeg vidner om, at vi med hjælp fra Gud Faderen, verdens Frelser og Helligånden kan være forvisset om, at vi vil få mere end nok styrke til at modstå hvilke som helst onde styrker, vi måtte møde.

  Må vi altid være rustet med retfærdighed, så vi kan tro på den endelige sejr.

  Undervisning ud fra dette budskab

  Præsident Eyring minder os om, at vi er engagerede i en krig mod det onde. I kan eventuelt ønske at begynde med at synge »Modigt må vi kæmpe« (Salmer og sange, nr. 165 ) med dem, I besøger. Derefter kan I opfordre dem til at fortælle om, hvordan de er blevet beskyttet ved retfærdighed og brainstorme over, hvordan de kan beskytte deres familie mod Satan, det kan være ved at vælge ordentlige medier, holde familieråd eller holde familieaften hver uge. I kan opfordre dem til at bede om og tænke over, hvordan de kan styrke familiens modstandsdygtighed og opmuntre dem til at lægge en plan for at implementere deres ideer.

  Unge

  Jeg havde allerede besluttet mig

  Forfatteren bor i Utah i USA.

  Jeg havde engang fået en meget værdifuld lektion i Unge Piger om seksuel renhed – et emne, der fik mange af de unge til at krympe i sædet. Jeg kan ikke huske alt, jeg lærte den dag, men jeg kan huske, at min leder talte om en af sine personlige standarder – om altid at være seksuel ren. Hendes ord gjorde indtryk på mig, og jeg traf dengang en bevidst beslutning om at tage den standard til mig.

  Da jeg en dag sad i bussen på vej hjem fra en sportsbegivenhed, var der en i bussen, der indledte en omgang »sandhed eller konsekvens«. Jeg og nogle andre børn, der kedede sig, gik med. Da det blev min tur, blev jeg udfordret til at gøre noget, som jeg vidste var forkert. Det kunne have været en svær situation for mig, men jeg kom i tanke om min vejleders ord, og valget var let. Jeg afslog hurtigt. Jeg havde allerede besluttet mig for, hvad jeg ville gøre i den situation.

  Jeg ved, at når vi går i kirke og tager de ting til os, som vi lærer om der, vil vi blive velsignet med større åndelig styrke og beskyttelse mod verdens fristelser.

  Børn

  Træk i rustningen

  Der er mange dårlige ting i dagens verden. Evangeliet er ligesom et skjold, der beskytter os. Her er ti ting, der ifølge præsident Eyring vil beskytte os. Find det nummer, der hører til hvert billede, og tegn en linje mellem prikkerne. Farvelæg det, når I er klar!

  1. 1.

   Hold sabbatsdagen hellig

  2. 2.

   Ær præstedømmet

  3. 3.

   Indgå og hold pagter

  4. 4.

   Lav slægtsforskning

  5. 5.

   Tag til templet

  6. 6.

   Omvend jer

  7. 7.

   Bed

  8. 8.

   Tjen andre

  9. 9.

   Bær jeres vidnesbyrd

  10. 10.

   Læs i skriften

  Vis henvisninger

   Noter

  1.   1.

   Thomas S. Monson, »Correlation Brings Blessings«, Relief Society Magazine, apr. 1967, s. 247.

  2.   2.

   »Modigt må vi kæmpe«, Salmer og sange, nr. 165.

  3.   3.

   Se Kirkens præsidenters lærdomme: Joseph Smith, 2007, s. 209.