Kiriku ajaloo tegelased

Evangeeliumi levitamine

Prindi Jaga

    Kasutage neid, et jagada Kiriku ajaloo lugusid.

    First Missionaries

    Kui Kirik oli organiseeritud, soovis Taevane Isa, et kõik kuuleksid evangeeliumi. Esimene misjonär oli Joseph Smithi vend Samuel. Hyrum, Josephi vanem vend, õpetas samuti teistele evangeeliumi. Ühel päeval ütles mees nimega Parley P. Pratt Hyrumile, et oli veetnud terve päeva Mormoni Raamatut lugedes. Hyrum õpetas talle rohkem Kiriku kohta ja ta sai ristitud. Seejärel teenis Parley misjonil! Ta sa Kirikus juhiks.