Besøgsbudskabet

Præstedømmets ed og pagt

Udskriv Del

  Studér bønsomt dette materiale og søg inspiration for at vide, hvad I skal tale om. Hvordan kan en forståelse af formålet med Hjælpeforeningen forberede Guds døtre til det evige livs velsignelser?

  Kansas City Missouri Temple

  Jo bedre vi søstre forstår, hvordan præstedømmets ed og pagt angår os personligt, jo bedre kan vi trække på præstedømmets velsignelser og løfter.

  Ældste M. Russell Ballard fra de Tolv Apostles Kvorum har sagt: »Alle, som har indgået hellige pagter med Herren, og som ærer disse pagter, har ret til at modtage personlig åbenbaring, til at blive velsignet med engles betjening, til at tale med Gud, til at modtage evangeliets fylde og i sidste ende til at blive arvinger med Jesus Kristus til alt, hvad vor Fader har.«1

  De velsignelser, der knytter sig til præstedømmets ed og pagt, angår både mænd og kvinder. Søster Sheri L. Dew, tidligere rådgiver i Hjælpeforeningens hovedpræsidentskab, har sagt: »Præstedømmets fylde findes i de højeste ordinancer, som hører til Herrens hus, og kan kun modtages af en mand og kvinde sammen.«2

  Søster Linda K. Burton, Hjælpeforeningens hovedpræsident, har italesat dette kald således: »Jeg opfordrer jer til at lære præstedømmets ed og pagt, som I finder i Lære og Pagter 84:33-44, udenad. Når I gør det, lover jeg jer, at Helligånden vil øge jeres forståelse af præstedømmet og inspirere og opløfte jer på forunderlige måder.«3

  Joseph Smiths instruktioner til Hjælpeforeningen havde til hensigt at forberede kvinderne til at »komme i besiddelse af præstedømmets privilegier, velsignelser og gaver«. Dette kunne opnås gennem tempelordinancerne.

  Tempelordinancerne [er] præstedømmeordinancer, men de skænkes ikke som kirkelige embeder på mænd eller kvinder. [Disse ordinancer opfylder] Herrens løfte om, at hans folk – kvinder og mænd – ville ›blive begavet med kraft fra det høje‹ (L&P 38:32).«4

  Yderligere skriftsteder og information

  L&P 84:19-40, 121:45-46; reliefsociety.lds.org

  Relief Society seal

  Tro Familie Tjeneste

  Vis henvisninger

  Noter

  1. 1.

   M. Russell Ballard, »Mænd og kvinder og præstedømmets kraft«, Liahona, sep. 2014, s. 36.

  2. 2.

   Sheri Dew i Døtre i mit rige: Hjælpeforeningens historie og virke, 2011, s. 128.

  3. 3.

   Linda K. Burton, »Præstedømmekraft – tilgængelig for alle«, Liahona, juni 2014, s. 21.

  4. 4.

   Gospel Topics, »Joseph Smith’s Teachings about Priesthood, Temple, and Women«, topics.lds.org.